• Znajdziesz tu bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
  • W szkole realizowany jest projekt "Młodzi na tropie ekoświata", w ramach którego powstała pracownia dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  • Projekty
  • Deklaracja dostępności
 •  

   

 • Aktualności

 •  

  Banner Fundusze Europejskie

  Powiat Nidzicki  w dniu 31 października 2022 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.09.03.04-28-0013/22, pn. „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 – Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

  Celem głównym projektu jest poprawa warunków dla wysokiej jakości nowoczesnego nauczania, w tym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych i humanistycznych, w liceum ogólnokształcącym w ZSZiO w Nidzicy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne i narzędzia TIK.   

  Całkowita wartość zadania wynosi 505 814,00 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 429 479,50 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 76 334,50 zł.

  Projekt będzie zrealizowany w okresie 01.03.2023 – 31.08.2023 r.

 • Partnerzy

 • Biuletyn informacji publicznej
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 3026084