• 04.09.2023 (pn)  –  Rozpoczęcie roku szkolnego, 

   12.09.2023 (wt) – Zebranie z rodzicami klas 1. i maturalnych (wybór rad klasowych, prawo szkolne, plany wychowawcze, ubezpieczenia, informacja o egzaminach, dziennik Librus),

   14.09.2023 (cw) – Rada Pedagogiczna (plan nadzoru, inf. o egz. maturalnym i zawodowym), 

   26.09.2023 (wt) – Rada Pedagogiczna (progr. doradztwa zawod., progr. wychow-profilaktyczny),

   28.09.2023 (cw) – Zebranie z rodzicami klas (bez klas 1. i maturalnych); Zebranie przedstawicieli RR Szkoły z dyrektorem,

   13.10.2023 (pt) -  Dzień Edukacji Narodowej, 

   21.10.2023 (sb) – Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,

   17.11.2023 (pt) – Wystawienie w klasach V technikum ocen przewidywanych z przedmiotów kończących się w I półroczu, 

   23.11.2023 (cw) -  Zebranie z rodzicami (śródroczne),  

   29.11.2023 (śr) - Uroczyste ślubowanie klasy wojskowej;

   do 01.12.2023 (pt) – Wystawienie ocen półrocznych dla klas maturalnych (technikum i LO), 

   05.12.2023 (wt) – Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki w klasach maturalnych (technikum i LO) oraz analiza egzaminów zewnętrznych,  

   15.12.2023 (pt) – Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych,               

   23.12.2023 – 31.12. (01.01.2024)  –  Zimowa przerwa świąteczna

   do 5.01.2024  (pt) – Wystawienie ocen  śródrocznych (poza klasami maturalnymi), 

   09.01.2024 (wt) - Rada Pedag. zatwierdzająca wyniki 1. półr., omówienie sytuacji dydakt-wycho-wawczej w klasach, (zakończenie zajęć w 1. półr, za wyjątkiem klas maturalnych – 12.01.2024),

   11.01.2024 (cw) -  Okresowe zebranie wychowawców z rodzicami,

   20.01.2024 (sb) – Studniówka,

   22 stycznia – 4 lutego 2024 (pn - nd)  –  Ferie zimowe

   8.02.2024 (cw) – Rada Pedagogiczna (sprawozdanie z nadzoru),

   luty/marzec 2024 - Rada pedagogiczna szkoleniowa, 

   do 27.03.2024 (wt) – Wystawienie ocen przewidywanych w klasach maturalnych, 

   4.04.2024 (śr) – Zebranie z rodzicami,  

   28.03. – 02.04.2024  (cw-wt)  –  Wiosenna przerwa świąteczna, 

   19.04.2024 (pt) – Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych, 

   23.04.2024 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych (omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach), 

   26.04.2024 (pt) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych, 

   do 17.05.2024 (pt) - Złożenie wniosków do vice dyr. o zmianę progr. nauczania i podręczników, 

   31.05.2024 (pt) – Wystawienie ocen przewidywanych, 

   04.06.2024 (wt) – Zebranie z rodzicami, 

   14.06.2024 (pt) – Wystawienie ocen końcoworocznych, 

   18.06.2024 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna, 

   21.06.2024 (pt) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

   ok. 15.08.2024 – Rada Pedagogiczna – dot. zaopiniowania arkusza org. szkoły na r.szk. 2024/25.

   23.08.2024 (pt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

    

   KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W ZSZIO W NIDZICY ze wskazaniem dni wolnych

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 8454