•  

  Banner Fundusze Europejskie

  Powiat Nidzicki  w dniu 31 października 2022 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.09.03.04-28-0013/22, pn. „Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 – Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

  Celem głównym projektu jest poprawa warunków dla wysokiej jakości nowoczesnego nauczania, w tym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych i humanistycznych, w liceum ogólnokształcącym w ZSZiO w Nidzicy, poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne i narzędzia TIK.   

  Całkowita wartość zadania wynosi 505 814,00 zł z tego dofinansowanie z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 429 479,50 zł. Wkład własny Powiatu Nidzickiego w realizację projektu to 76 334,50 zł.

  Projekt będzie zrealizowany w okresie 01.03.2023 – 31.08.2023 r.

 •  

   

 • Najnowsze

  Aktualności

   • Dzień Kobiet w ZSZiO
    • Dzień Kobiet w ZSZiO

     8 Marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

     Wyłoniliśmy zwycięskie Dziewczyny w plebiscycie na „Naj – Dziewczynę”. Uczennice otrzymały wyróżnienia w kategoriach na: Najbardziej Kreatywną, Najbardziej Koleżeńską, Najbardziej Pomocną, Najbardziej Pracowitą, Najbardziej Zorganizowaną oraz Najsympatyczniejszą Dziewczynę.

    • Obowiązek złożenia deklaracji na egzamin zawodowy

     Uczniowie technikum, mający zaległości w kwalifikacjach zdawanych podczas egzaminów zawodowych

     oraz uczniowie 3H Branżowej Szkoły 1 stopnia i absolwenci z lat ubiegłych

     Uczniowie technikum, którzy uzyskali wynik negatywny ze zdawanej wcześniej części pisemnej lub praktycznej egzaminu zawodowego, jeśli chcą poprawić swój wynik oraz uczniowie klas trzecich BS 1 stopnia zobowiązani są, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego b.r. (tj. do czwartku), zgłosić się w sekretariacie szkoły przy ulicy Wyborskiej do zastępcy dyrektora, w celu wypełnienia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu, w czasie najbliższej sesji egzaminacyjnej (czerwiec 2023), jeśli ich pracodawca, w deklaracji przekazanej przez zastępcę dyrektora ZSZiO, wybrał miejscem zdawania egzaminu – Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W sytuacji, kiedy pracodawca posiadający status – rzemieślnika – wybrał na miejsc

   • Konkurs „Piękne czytanie Biblii”
    • Konkurs „Piękne czytanie Biblii”

     10 stycznia, na długiej przerwie miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów przez dyr. Dariusza Wółkiewicza uczniom nagrodzonym w konkursie „Pięknego czytania Biblii”.

     Nagrodzeni: Maja Stryjewska i Wiktor Kaszubski – I miejsce ex aequo: , Maciej Pacuszka – II miejsce i Jakub Dziąbowski – III miejsce, oprócz pięknych dyplomów otrzymali (także za sprawą ks. Michała Piotrowskiego), paczkę słodyczy. Dodatkowo obdarowani zostali także zbiorkiem wierszy pani Sylwii Branowskiej pt.: „W prostocie piękno”- zakupionych w ramach programu NPRCZ.

   • Obchody 75-lecia ZSZiO w Nidzicy cz. II
    • Obchody 75-lecia ZSZiO w Nidzicy cz. II

     25 listopada obchodziliśmy siedemdziesięciopięciolecie powstania Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Z tej okazji dyrekcja szkoły przygotowała wiele atrakcji, by uczcić to doniosłe wydarzenie. Jedną z nich była uroczysta akademia w nidzickim zamku, podczas której zaproszenie goście, pracownicy szkoły i uczniowie mieli możliwość poznać historię ZSZiO, zapisaną na kartach kroniki szkolnej oraz wydarzenia świadczące o wyjątkowości Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Kolejną niespodzianką, przygotowaną z okazji tego wspaniałego jubileuszu, było ślubowanie uczniów klasy pierwszej liceum wojskowego, które odbyło się na zamkowym dziedzińcu. Zaproszeni goście mieli także możliwość wysłuchania minirecitalu pana Michała Gogolewskiego, nauczyciela śpiewu w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie. Wszystkie przygotowane z tej okazji wydarzenia pomogły ucz

   • Spotkanie autorskie w bibliotece szkolnej, w ZSZiO w Nidzicy
    • Spotkanie autorskie w bibliotece szkolnej, w ZSZiO w Nidzicy

     4 listopada 2022 r. w bibliotece szkolnej mogliśmy posłuchać wierszy, które przytoczyła sama ich autorka pani – Sylwia Branowska. Inspiracją do tego spotkania stało się wydanie już trzeciego zbiorku poezji, pt.: W prostocie piękno. Pani Sylwia nasza absolwentka z łatwością „złapała kontakt” z młodzieżą. Podzieliła się z nami przekonaniem, że trochę to trwało zanim dojrzała do publicznego dzielenia się swoim talentem, inaczej „iskrą bożą”. Opowiadała, w jakich okolicznościach powstają myśli, spostrzeżenia, tematy, które odpowiednio ułożone tworzą logiczną wypowiedź (nie ma na to dobrej pory i miejsca, bardziej potrzeba pisania tu i teraz). W sposób prosty i zrozumiały przybliżała tajniki swojej poezji.

 • Partnerzy

 • Biuletyn informacji publicznej
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • zsziownidzicy@interia.pl
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 2033939