• Drodzy Rodzice i Prawni Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
    • Drodzy Rodzice i Prawni Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,

    • biblioteka szkolna proponuje następujące pozycje książkowe wspierające wysiłek rodzicielski w wychowaniu młodego pokolenia oraz budujące więzi rodzinne. Książki zakupione zostały ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021/22 i są dostępne w bibliotece przy ul. Jagiełły (możliwe jest wypożyczenie ich do domu na kartę ucznia).

      

     Są to następujące tytuły:

      

     1. Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości.  Red. D. Kornas-Biela
     2. Bliżej. Rodzicielstwo bliskości dla tych, którym kończy się cierpliwość. J. Jaskółka
     3. Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów.  G. Neufeld, G. Mate
     4. ADHD podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców. R.A. Barkley
     5. 7 nawyków szczęśliwej rodziny. S.R. Covey
     6. Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie. Ch. Taylor
     7. Jak wspierać dzieci w kryzysie? Poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii. M Taraszkiewicz, Z. Nalepa
     8. Fair play w rodzinie. Jak podzielić obowiązki domowe, by lepiej zorganizować czas i mieć bliższe relacje.  E. Rodsky
     9. Nakarm, naucz i puść wolno. I. Antosiewicz
     10. Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny. Wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów.  L. Friel, J. Friel
     11. Rodzicielski maraton. Od narodzin dziecka aż do opuszczenia przez nie gniazda. M. Schulte-Markwort
    • EGZAMINY POPRAWKOWE

    • W dniach 24 – 25 sierpnia w budynku szkolnym przy ulicy Jagiełły 3 odbędą się egzaminy poprawkowe dla uczniów ZSZiO w roku szkolnym 2021 / 2022 z następujących przedmiotów:

     - w środę ( 24 VIII ): język angielski, matematyka, język polski (u Pani Marty Schabińskiej-Niewiesk);

     - w czwartek ( 25 VIII ): język niemiecki, historia, biologia, zapasy i magazyny, język polski (u Pani Hanny Wolszczak).

     Zdający egzaminy poprawkowe zgłaszają się o godzinie 7.45 w budynku przy ulicy Jagiełły 3.

     Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, listy zdających w poszczególnych dniach znajdują się w sekretariatach szkół, z którymi można kontaktować się osobiście lub telefonicznie.

    • EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

    • Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się 23 sierpnia w budynku przy ul. Jagiełły 3. Na egzamin proszę stawić się o 8:30. Obowiązują te same procedury jak w sesji głównej w maju.

    • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

    • Zakończenie roku szkolnego swoją obecnością zaszczycili następujący goście: Pan Dariusz Człapiński- Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; płk Grzegorz Faka- Szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie,

     ppłk Adam Basak –Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie, ppłk Przemysław Kurzawiak dowódca 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie, st. chor. szt. Andrzej Jara, Pan Marcin Paliński- Starosta Powiatu Nidzickiego, Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Powiatu Nidzickiego, Pani Jolanta Tymińska- Kierownik Wydziału Oświaty, Pan Andrzej Bróździński- Przewodniczący Rady Powiatu.

   • „Moralność pani Dulskiej” w ZSZiO w Nidzicy
    • „Moralność pani Dulskiej” w ZSZiO w Nidzicy

    • Z pewnym opóźnieniem, w dniu 31 maja 2022 r., odbyło się głośne czytanie znanego polskiego dramatu młodopolskiego w naszej szkole.  Imprezę promuje corocznie, od 2012 r., Para Prezydencka. Także społeczność szkolna, panie polonistki i bibliotekarka ZSZiO w Nidzicy chętnie angażują się w tę akcję  przypominającą arcydzieła literatury polskiej. Utwór Gabrieli Zapolskiej jest tekstem wdzięcznym w interpretacji, bogatym w lekko przerysowane obserwacje obyczajowe. Wyzwania zmierzenia sił w klasyce literatury podjęli się w tym roku uczniowie z klasy drugiej technikum samochodowego. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostaną bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego. Mamy nadzieję, że ten występ zmotywuje ich do jeszcze częstszego udziału w imprezach  czytelniczych.

    • Stypendium powiatowe

    • Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki.

     Stypendium za osiągnięcia naukowe mogą otrzymać raz w roku szkolnym uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż:

     1) dla uczniów liceum ogólnokształcącego - 5,0;

     2) dla uczniów technikum - 4,8;

     3) dla uczniów szkół branżowych - 4,5

     oraz

     • są laureatami i finalistami w konkursach i olimpiadach
     • lub uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce.

     Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniom, którzy uzyskali w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4 i posiadają wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

     1) sztuk plastycznych;

     2) muzyki i śpiewu;

     3) teatru i filmu;

     4) literatury

      

     Stypendium za osiągnięcia sportowe, może być przyznane raz w roku szkolnym uczniowi reprezentującemu szkołę, za wybitne osiągniecia w dziedzinie sportu organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:

     1) w roku w którym składany jest wniosek uzyskał co najmniej średnią ocen 3,5 oraz

     2) spełnia jedno z kryteriów poziomu sportowego.

      

     REGULAMIN i wzór WNIOSKU

     https://wcag.powiatnidzicki.pl/wp-content/uploads/2022/03/regulamin.pdf

      

     Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, ul. Traugutta 23 w terminie do 20 lipca.

    • „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” W NASZEJ SZKOLE

    • Szkolne czytanie młodopolskiego dramatu: „Moralność pani Dulskiej” odbędzie się 31.05.2022 r. Zapraszamy Was (uczniowie z Wyborskiej i z Jagiełły), do wspólnej zabawy konkursowej polegającej na pięknym czytaniu, przedstawianiu czy graniu tej sztuki. Podczas interpretacji   mile widziane będą stosowne rekwizyty, stroje czy fryzury. Tą imprezą włączymy się w Narodowe Czytanie w naszej szkole. Szczegóły znajdziecie w Regulaminie konkursu.

     REGULAMIN KONKURSU

     Organizatorki panie: Marta Schabińska- Niewiesk i Ewa Zborowska

      

   • Pożegnanie klas maturalnych
    • Pożegnanie klas maturalnych

    • Dziś w kinie Wenus odbyło się pożegnanie uczniów klas maturalnych. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Bróździński, którzy wręczyli statuetki najlepszym absolwentom ZSZiO. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką pani Hanny Wolszczak.

   • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    •  

     Jest nam miło poinformować o otrzymaniu środków pieniężnych w wysokości 15 000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla biblioteki szkolnej przy ul. Jagiełły w ZSZiO, w Nidzicy.

      

     Całe środowisko szkolne: uczniów i nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów,  zachęcam do podawania tytułów książek. Propozycje można składać bezpośrednio w bibliotece szkolnej przy ul. Jagiełły, poprzez platformę Librus oraz pisząc na adres mailowy biblioteki:  biblioteka_zszio@ onet.eu.

      

     Bibliotekarka Ewa Zborowska

   • Niesamowite atrakcje podczas Dnia Otwartego w ZSZiO w Nidzicy!
    • Niesamowite atrakcje podczas Dnia Otwartego w ZSZiO w Nidzicy!

    • Tego jeszcze do dziś w Nidzicy nie było!

     Uczniowie klas ósmych Powiatu Nidzickiego mogli zapoznać się z bardzo bogatą i interesującą ofertą edukacyjną  naszej szkoły. Wrażenie na ósmoklasistach zrobiły też liczne niespodzianki, np. można było spróbować swoich sił w poślizgu kontrolowanym podczas jazdy  szkolnym samochodem do nauki jazdy pod czujnym okiem instruktora,  można też było przekonać się o sile uderzenia podczas gwałtownego hamowania na symulatorze.

     Wielką frajdą były również pokazy przygotowane przez klasy wojskowe – pokaz walki, składanie karabinu, zaś  gwoździem programu było oglądanie wnętrza wojskowego rosomaka, który przyjechał do nas z 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie.

     Uczniowie zainteresowani technikum budowlanym mogli zapoznać się ze specjalistycznymi  urządzeniami, m.in. niwelatorem.

     W salach budynku szkolnego młodzież ZSZiO przygotowała dla młodszych koleżanek i kolegów pokaz rozprawy sądowej (liceum prawno-społeczne), formułowania paletowych jednostek ładunkowych (technikum logistyczne) i pokaz diagnostyki  urządzeń komputerowych, sieci komputerowych i ich konfiguracji (technikum informatyczne). Tajniki pracy ekonomisty prezentowali uczniowie technikum ekonomicznego.

     Zainteresowaniem cieszyło się też stanowisko doradcy zawodowego, przy którym czuwała Pani Ada Waśk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.

     Najważniejszym punktem programu był Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Nidzickiego, w którym wzięło udział 6 drużyn. Zwyciężył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy, a wręczenia pucharu dokonał osobiście Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński wraz z Kierownik Wydziału Oświaty Panią Jolantą Tymińską i Radnym Powiatu Nidzickiego Panem Jackiem Jankowskim.

     Na  gości czekały  też smakołyki – kiełbaska z grilla, najlepszy na świecie bigos (zrobiony przez panie kucharki z ZSZiO) oraz ciasta.

     Przebieg Dnia Otwartego w ZSZiO w Nidzicy potwierdził, że rzeczywiście jesteśmy szkołą otwartą i przyjazną uczniom! Czekamy na WAS, drodzy ósmoklasiści!

     W imieniu dyrekcji szkoły dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Dnia Otwartego:

     -  9. Batalionowi Dowodzenia w Olsztynie na czele  z dowódcą ppłk. Przemysławem Kurzawiakiem,

     - Starostwu Powiatowemu w Nidzicy,

     - Panu Stanisławowi Kozińskiemu,

     - uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi  ZSZiO w Nidzicy.

   • Nasi uczniowie najlepsi w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym!
    • Nasi uczniowie najlepsi w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym!

    • 22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy, odbył się Powiatowy Turniej Motoryzacyjny. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Wiśniewska Wiktoria, Domańska Wiktoria i Grzebski Michał. Opiekun: Dariusz Grzebski.

     Uczestnicy zawodów rywalizowali w konkurencjach: test z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań, obsługi motoroweru, pierwszej pomocy przedlekarskiej i jazdy sprawnościowej samochodem z talerzem Stewarta.

     Uczniowie ZSZiO okazali się bezkonkurencyjni. Naszej zwycięskiej drużynie Puchar wręczył Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński. Drużyny, które zajęły II i III miejsce otrzymały nagrody z rąk Pani Jolanty Tymińskiej kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciela KPP w Nidzicy Pana Jacka Zbrzyznego.

     Kolejny, wojewódzki etap turnieju odbędzie się w połowie maja w Olsztynie. Będziemy trzymać kciuki za kolejne zwycięstwo.

   • Praktycznie na poligonie w Morągu
    • Praktycznie na poligonie w Morągu

    • Uczniowie drugiej klasy wojskowej ćwiczyli dziś na poligonie w Morągu marsz ubezpieczony. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do zawodów trenując bieg na kilometr, bieg z rannym na plecach, rzut granatem oraz bieg skokami.

   • Solidarni z Ukrainą
    • Solidarni z Ukrainą

    • Pierwsze paczki z pomocą dla zaprzyjaźnionych z naszą szkołą rodzin ukraińskich wyruszyły już w drogę. Zbiórka przygotowana została przez uczniów, pracowników i nauczycieli ZSZiO.

   • XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci -Bohaterowie Niezłomni”
    • XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci -Bohaterowie Niezłomni”

    • Zbliża się święto 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci

     „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

     wśród innych inicjatyw, w naszej szkole, zachęcamy Was bardzo do wzięcia udziału w: XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci -Bohaterowie Niezłomni”.

     Organizatorzy proponują 3 różne kategorie prac: praca pisemna, praca multimedialna, praca plastyczna. Uczestnik konkursu przygotowuje pracę tylko z jednej kategorii, np. pisząc esej o ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH lub przygotowując filmik czy prezentację lub wykonując rysunek, rzeźbę lub plakat. Szczegóły konkursu znajdziecie  pod adresem: www.konkurswykleci.pl

     W bibliotece szkolnej przy ul. Jagiełły znajdziecie różne potrzebne źródła informacji.

     Opiekunowie konkursu: Ewa Zborowska, Witold Zagożdżon

    • Rekrutacja do Projektu: Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy.

    •  

     Do kogo skierowany jest Projekt i co obejmuje?

      

     • Projekt kierujemy do Uczniów klas starszych TE, TI, TL, TPS i TB.
     • W ramach Projektu Uczniowie otrzymają:

                                o   Indywidualne Diagnozy (z Doradcą Zawodowym)

                                o   Dodatkowe kursy (od marca do czerwca 2022):

                                          -  Kurs nauki jazdy kat. B (w Szkole)

                                          -  Kurs Operator wózka widłowego (w Szkole)

                                          -  Kurs Obsługa programów magazynowosprzedażowych (w Szkole)

                                          -  Kurs Instalacja sieci światłowodowych (w Szkole)

                                o   Dodatkowe Staże u pracodawców, za które stażyści otrzymują stypendium

      

      Rekrutacja rozpocznie się 12 stycznia i zakończy 21 stycznia 2022r.

      Liczba miejsc dla Uczniów jest w Projekcie OGRANICZONA!

      

     Więcej informacji: https://zsziownidzicy.edupage.org/a/projekty

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • zsziownidzicy@interia.pl
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica 12-100 Nidzica Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 693996