• Pragniemy poinformować o zakończeniu  I edycji Projektu: „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”,  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działanie 2: Kadry dla gospodarki, działanie 4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałanie 1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe, Nr projektu: RPWM.02.04.01-28-0007/18.

   W działaniach Projektu uczniowie ZSZiO w Nidzicy odbyli następujące szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje:

   - Kurs kadry i płace (dla kierunku technik- ekonomista)- z 24 osób zakwalifikowanych do kursu, 23 przystąpiły do egzaminu, którego zdawalność wyniosła 100%

    

    

   -  Kurs prawa jazdy kategorii B (dla kierunku technik budownictwa)- z 15 osób zakwalifikowanych do kursu, wszystkie w czerwcu br. przystąpiły do egzaminu teoretycznego, którego zdawalność wyniosła 100%. Obecnie, m.in. ze względu na konieczność osiągnięcia minimalnego wieku uprawniającego do przystąpienia egzaminu do praktycznego,  uczniowie sukcesywnie zdają je, zgodnie z terminami ustalonymi w wybranych ośrodku egzaminacyjnych (zakończenie działania planowane jest na koniec 2019r).

    

   -  Kurs spawania metodą TIG (dla kierunku technik pojazdów samochodowych)- z 13 uczniów zakwalifikowanych do kursu, 12 przystąpiły do egzaminu końcowego, wynikiem którego uzyskały uprawnienia spawalnicze nadawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, pełniący rolę Polskiego Centrum Spawalnictwa. Zdawalność egzaminu wyniosła 100%.

    

    

   Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego Projektu:

   - uzupełniono wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt dydaktyczno- multimedialny, niezbędny do przeprowadzenia kursu: Kadry i płace dla kierunku: technik ekonomista, a także wykorzystywany w ramach zwykłych zajęć lekcyjnych.

   - zakupiono pomoce naukowe niezbędne do podniesienia jakości nauczania na kierunku: technik budownictwa.

   - zakupiono nowy samochód osobowy przystosowany do realizacji kursu prawa jazdy kategorii B.

   Wszyscy uczniowie - uczestnicy Projektu, „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” w okresie wakacyjnym odbyli miesięczne, odpłatne staże u współpracujących z ZSZiO, przedsiębiorców, których siedziby/zakłady produkcyjne zlokalizowane są na terenie Miasta Nidzica, tj.

   - Auto-Technika Kunicki Sp. j., ul. Warszawska 22;

   - Biuro Obsługi Firm s.c. Katarzyna Wiejak, Piotr Wiejak, ul. Kilińskiego 8;

   - DOM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Żeromskiego 12;

   - PHP KAMBUD Ryszard Kamiński, ul. Żeromskiego 4/12;

   - Przedsiębiorstwo Budowlane "MAX-BUD" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 27;

   - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELDA” Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński, ul. Jasna 1;

   - PUR Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-118 Olsztyn ul. 1 Maja 6, Zakład produkcyjny w Nidzicy,  ul. Przemysłowa 7;

   - SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nidzicy, ul. Słowackiego 7.

   Wszystkim pracodawcom i oddelegowanym przez nich opiekunom staży, serdecznie dziękujemy za wzorcową współpracę.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
    • zsziownidzicy@interia.pl
    • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
    • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica
    • Tel.: 89 625 21 24,
    • Tel.: 89 625 24 65
    • Tel.: 89 625 57 69
  • Galeria zdjęć

    brak danych