• Podstawowe informacje o Projekcie Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy

   Cel projektu: zwiększenie zatrudnialności Uczniów Technikum w ZSZiO w Nidzicy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe, zindywidualizowane umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, dopasowane do potrzeb lokalnych pracodawców poprzez przeprowadzenie w okresie od 11.2018 do 09.2020 dla 88U (29K,59M) indywidualnych diagnoz, dodatkowych kursów i staży zawodowych.

   Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 88 uczniów Technikum w ZSZiO w Nidzicy (29K, 59M) w zakresie przeprowadzenia indywidualnych diagnoz, nabycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zgodnych z oczekiwaniami lokalnych pracodawców, nabycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

   Wartość projektu: 617 903,29 zł
   Wkład Funduszy Europejskich: 556 112,94 zł


   Rekrutacja do Projektu:

   Do kogo skierowany jest Projekt i co obejmuje?

   • Projekt kierujemy do Uczniów klas starszych TE, TPS i TB.
   • W ramach Projektu Uczniowie otrzymają:
   o Indywidualne Diagnozy (z Doradcą Zawodowym)
   o Dodatkowe kursy (od lutego do czerwca 2019):
   - TE – Kurs: Kadry i płace (w Szkole)
   - TB – Kurs nauki jazdy kat. B (w Szkole)
   - TPS – Kurs: Spawacz 141 TIG (w certyfikowanym Ośrodku)
   o Dodatkowe Staże u pracodawców

   Co zapewniamy?

   • Bezpłatne kursy i materiały szkoleniowe,
   • Zwrot kosztów dojazdu na kurs (TPS),
   • Odzież ochronną, bezpłatne badania lekarskie (przed kursami TPS i TB i przed stażami) i szkolenia BHP (przed stażami),
   • Stypendia dla Uczniów, którzy zrealizują staż u pracodawców.

   Informacja o rekrutacji

   • Liczba miejsc dla Uczniów jest w Projekcie OGRANICZONA!
   • Rozpocznie się 6 grudnia i zakończy 12 grudnia.
   • Rekrutacja będzie prowadzona jawnie (organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów i ew. ich rodziców, kampania informacyjna w Szkole, na stronie www Projektu i plakaty w Szkole).

   Dokumenty rekrutacyjne:

   • Formularz zgłoszeniowy,
   • Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego
   • Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

   Pozostałe:

   • Zgoda na udział w Projekcie,
   • Oświadczenie Uczestnika Projektu,
   • Regulamin
   Są dostępne na stronie internetowej w Biurze Projektu i Punkcie rekrutacyjnym. Zgłoszenia można składać w w/w miejscach.

    

   DOKUMENTY DO POBRANIA:

   Regulamin rekrutacji.pdf

   Ankieta rekrutacyjna.pdf

   Zgoda rodzica.pdf

   Oświadczenie dane.pdf

   Umowa o staż uczniowski wzor.doc

   Regulamin rozliczenia kosztow stazy zawodowych .docx

   Oswiadczenie o numerze konta bankowego .docx

    

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
    • zsziownidzicy@interia.pl
    • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
    • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica
    • Tel.: 89 625 21 24,
    • Tel.: 89 625 24 65
    • Tel.: 89 625 57 69
  • Galeria zdjęć

    brak danych