• Konkurs czytelniczy „Przeczytałam (-em) – polecam!”
    • Konkurs czytelniczy „Przeczytałam (-em) – polecam!”

    • 26 października odbył się międzyszkolny konkurs ph.: „Przeczytałam (-em) – polecam!”. Uczniowie z dwóch szkół średnich: ZSO i ZSZiO w Nidzicy przedstawiali sporządzone przez siebie recenzje książek. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczestnicy: Angelika Gmyz, Wiktor Kaszubski, Jakub Próchniewski i Maja Stryjewska, a w jury – Jakub Dziąbowski. W gronie recenzujących tylko Maja występowała kolejny raz, pozostali to debiutanci.

     Większość książek wybranych przez uczniów naszej szkoły,  zakupiono z NPRCz.

     Wyniki konkursu:

     I miejsce Marceli Klimkowski (ZSO) – „Wymazać siebie”

     II miejsce Maja Stryjewska (ZSZiO) – „Pax”

     III miejsce Róża Szczypińska (ZSO) – „Okrutny książę”

      Dodatkowo Angelice Gmyz („Maybe Sameday”) i Jakubowi Próchniewskiemu („Raport W”) przyznano cenne wyróżnienia.

              Wkrótce na facebook’ owej stronie szkoły ukażą się, począwszy od debiutantów, recenzje książek. Zachęcam do ich przeczytania!

   • Otrzęsiny klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej
    • Otrzęsiny klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej

    • Dziś w sali gimnastycznej, przy ulicy Wyborskiej, odbyły się otrzęsiny klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej.

     Uczniowie brali udział w zabawnych konkurencjach: m.in. rysowali swojego wychowawcę, grali w giga- kółko i krzyżyk.

     Pierwsze miejsce zajęła klasa 1HB, a drugie klasy 1TŻ i 1TS. Dzięki wygranej zyskali jeden, wybrany dzień, wolny od odpowiedzi ustnych i kartkówek.

     Najważniejszą częścią wydarzenia było jednak pasowanie „pierwszaków” na uczniów naszej szkoły. Dokonał tego Pan Dyrektor Dariusz Wółkiewicz.

     Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty i z dumą wrócili na lekcje.

     Otrzęsiny przygotował Samorząd Uczniowski: Kinga Rzeszotko i Arek Jastrzębowski, a za nagłośnienie odpowiedzialni byli niezawodni: Kacper Stawczyk oraz Radek Szulc. Samodzielnych uczniów nadzorowała Opiekunka SU- Pani Weronika Szałanda.

   • XV Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej!
    • XV Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej!

    • XV Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej! Dziewczęta wyśpiewały zwycięstwo!

     To juz XV Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez ZSZiO w Nidzicy.

     W kategorii szkoły podstawowe klasy I - IV - I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Nidzicy.

     W kategorii klasy V-VIII- I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy.

     Wśród szkół ponadpodstawowych

     I miejsce zajęły dziewczęta z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

     Zdjęcia: Lech Pietraszko

   • Otrzęsiny klas pierwszych LO i Technikum
    • Otrzęsiny klas pierwszych LO i Technikum

    • Dnia 20.10.2022r. w naszej szkole odbyły się „Otrzęsiny klas pierwszych” organizowane przez klasę 2 TEp pod okiem Pani Bogumiły Ciołek. W czasie imprezy pięcioro przedstawicieli z każdych pierwszych klas brało udział w konkurencjach m.in. w zręcznym obieraniu i jedzeniu grejpfruta, odgadywaniu zagadek oraz pokazaniu swojej szybkości i słuchu w konkurencji ,, krzeseł”.

     I miejsce zdobyła klasa 1 LOW

     II miejsce – klasa 1 TI

     III miejsce – klasa 1 LOPS

     IV miejsce klasa 1 TE

     Osoby uczestniczące w konkurencjach dostały słodkie upominki. Odbyły się także dwie dodatkowe konkurencji jak ,, karaoke”, w której klasy same przedstawiły utworzoną przez siebie piosenkę, drugą było wykonanie transparentu. W tych kategoriach wszystkie klasy pierwsze odniosły zwycięstwo. Nagrodą jaką uzyskali uczniowie jest zwolnienie z dowolnego dnia w roku szkolnym z niezapowiedzianych kartkówek i z odpowiedzi ustnych.

    • Pierwsza grupa uczniów wzięła udział w zajęciach na basenie

    • Dyrektor ZSZiO Pan Dariusz Wółkiewicz podpisał porozumienie z Policyjnym Klubem Sportowym "Mazury". W ramach współpracy młodzież naszej szkoły będzie miała możliwość korzystania z basenu w Ostródzie oraz nauki pływania pod okiem instruktorów.

   • Nowe pozycje książkowe w bibliotece szkolnej
    • Nowe pozycje książkowe w bibliotece szkolnej

    • Wśród książek zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są też m.in. takie, które pozwalają rozwijać zdolności artystyczne, pogłębiać wiedzę z różnych dziedzin oraz rozwijać zainteresowania, np. z: religii, historii, w tym także historii regionu - Warmii i Mazur czy też ze sportu. Oto kolejne przykłady.

   • Europejskiej Dzień Języków Obcych
    • Europejskiej Dzień Języków Obcych

    • 26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejskiej Dzień Języków Obcych. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali wystawę z informacjami o poszczególnych krajach, ich ciekawostkach przyrodniczo-geograficznych i atrakcjach turystycznych. Celem wydarzenia było promowanie i upowszechnianie nauki języków obcych.

   • Drodzy Rodzice i Prawni Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,
    • Drodzy Rodzice i Prawni Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy,

    • ​​​​​​​

     Biblioteka szkolna proponuje następujące pozycje książkowe wspierające wysiłek rodzicielski w wychowaniu młodego pokolenia oraz budujące więzi rodzinne. Książki zakupione zostały ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021/22 i są dostępne w bibliotece przy ul. Jagiełły (możliwe jest wypożyczenie ich do domu na kartę ucznia).

      

     Są to następujące tytuły:

      

     1. Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości.  Red. D. Kornas-Biela
     2. Bliżej. Rodzicielstwo bliskości dla tych, którym kończy się cierpliwość. J. Jaskółka
     3. Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów.  G. Neufeld, G. Mate
     4. ADHD podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców. R.A. Barkley
     5. 7 nawyków szczęśliwej rodziny. S.R. Covey
     6. Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie. Ch. Taylor
     7. Jak wspierać dzieci w kryzysie? Poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii. M Taraszkiewicz, Z. Nalepa
     8. Fair play w rodzinie. Jak podzielić obowiązki domowe, by lepiej zorganizować czas i mieć bliższe relacje.  E. Rodsky
     9. Nakarm, naucz i puść wolno. I. Antosiewicz
     10. Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny. Wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów.  L. Friel, J. Friel
     11. Rodzicielski maraton. Od narodzin dziecka aż do opuszczenia przez nie gniazda. M. Schulte-Markwort
    • EGZAMINY POPRAWKOWE

    • W dniach 24 – 25 sierpnia w budynku szkolnym przy ulicy Jagiełły 3 odbędą się egzaminy poprawkowe dla uczniów ZSZiO w roku szkolnym 2021 / 2022 z następujących przedmiotów:

     - w środę ( 24 VIII ): język angielski, matematyka, język polski (u Pani Marty Schabińskiej-Niewiesk);

     - w czwartek ( 25 VIII ): język niemiecki, historia, biologia, zapasy i magazyny, język polski (u Pani Hanny Wolszczak).

     Zdający egzaminy poprawkowe zgłaszają się o godzinie 7.45 w budynku przy ulicy Jagiełły 3.

     Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, listy zdających w poszczególnych dniach znajdują się w sekretariatach szkół, z którymi można kontaktować się osobiście lub telefonicznie.

    • EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

    • Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się 23 sierpnia w budynku przy ul. Jagiełły 3. Na egzamin proszę stawić się o 8:30. Obowiązują te same procedury jak w sesji głównej w maju.

    • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

    • Zakończenie roku szkolnego swoją obecnością zaszczycili następujący goście: Pan Dariusz Człapiński- Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; płk Grzegorz Faka- Szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie,

     ppłk Adam Basak –Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie, ppłk Przemysław Kurzawiak dowódca 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie, st. chor. szt. Andrzej Jara, Pan Marcin Paliński- Starosta Powiatu Nidzickiego, Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Powiatu Nidzickiego, Pani Jolanta Tymińska- Kierownik Wydziału Oświaty, Pan Andrzej Bróździński- Przewodniczący Rady Powiatu.

   • „Moralność pani Dulskiej” w ZSZiO w Nidzicy
    • „Moralność pani Dulskiej” w ZSZiO w Nidzicy

    • Z pewnym opóźnieniem, w dniu 31 maja 2022 r., odbyło się głośne czytanie znanego polskiego dramatu młodopolskiego w naszej szkole.  Imprezę promuje corocznie, od 2012 r., Para Prezydencka. Także społeczność szkolna, panie polonistki i bibliotekarka ZSZiO w Nidzicy chętnie angażują się w tę akcję  przypominającą arcydzieła literatury polskiej. Utwór Gabrieli Zapolskiej jest tekstem wdzięcznym w interpretacji, bogatym w lekko przerysowane obserwacje obyczajowe. Wyzwania zmierzenia sił w klasyce literatury podjęli się w tym roku uczniowie z klasy drugiej technikum samochodowego. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostaną bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego. Mamy nadzieję, że ten występ zmotywuje ich do jeszcze częstszego udziału w imprezach  czytelniczych.

    • Stypendium powiatowe

    • Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki.

     Stypendium za osiągnięcia naukowe mogą otrzymać raz w roku szkolnym uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż:

     1) dla uczniów liceum ogólnokształcącego - 5,0;

     2) dla uczniów technikum - 4,8;

     3) dla uczniów szkół branżowych - 4,5

     oraz

     • są laureatami i finalistami w konkursach i olimpiadach
     • lub uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce.

     Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniom, którzy uzyskali w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4 i posiadają wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

     1) sztuk plastycznych;

     2) muzyki i śpiewu;

     3) teatru i filmu;

     4) literatury

      

     Stypendium za osiągnięcia sportowe, może być przyznane raz w roku szkolnym uczniowi reprezentującemu szkołę, za wybitne osiągniecia w dziedzinie sportu organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:

     1) w roku w którym składany jest wniosek uzyskał co najmniej średnią ocen 3,5 oraz

     2) spełnia jedno z kryteriów poziomu sportowego.

      

     REGULAMIN i wzór WNIOSKU

     https://wcag.powiatnidzicki.pl/wp-content/uploads/2022/03/regulamin.pdf

      

     Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, ul. Traugutta 23 w terminie do 20 lipca.

    • „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” W NASZEJ SZKOLE

    • Szkolne czytanie młodopolskiego dramatu: „Moralność pani Dulskiej” odbędzie się 31.05.2022 r. Zapraszamy Was (uczniowie z Wyborskiej i z Jagiełły), do wspólnej zabawy konkursowej polegającej na pięknym czytaniu, przedstawianiu czy graniu tej sztuki. Podczas interpretacji   mile widziane będą stosowne rekwizyty, stroje czy fryzury. Tą imprezą włączymy się w Narodowe Czytanie w naszej szkole. Szczegóły znajdziecie w Regulaminie konkursu.

     REGULAMIN KONKURSU

     Organizatorki panie: Marta Schabińska- Niewiesk i Ewa Zborowska

      

   • Pożegnanie klas maturalnych
    • Pożegnanie klas maturalnych

    • Dziś w kinie Wenus odbyło się pożegnanie uczniów klas maturalnych. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Bróździński, którzy wręczyli statuetki najlepszym absolwentom ZSZiO. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką pani Hanny Wolszczak.

   • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    •  

     Jest nam miło poinformować o otrzymaniu środków pieniężnych w wysokości 15 000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla biblioteki szkolnej przy ul. Jagiełły w ZSZiO, w Nidzicy.

      

     Całe środowisko szkolne: uczniów i nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów,  zachęcam do podawania tytułów książek. Propozycje można składać bezpośrednio w bibliotece szkolnej przy ul. Jagiełły, poprzez platformę Librus oraz pisząc na adres mailowy biblioteki:  biblioteka_zszio@ onet.eu.

      

     Bibliotekarka Ewa Zborowska

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 1528184