• Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy.

    •  

     Osoby, które zgłosiły się w ramach rekrutacji do Projektu

     Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy.

     Ze względu na problemy z naborem do kursu Operator wózka widłowego, ostateczne zamknięcie procesu rekrutacji i dalszych działań projektowych przesunęło się o 1 tydzień.

     Na dzień dzisiejszy Komisja rekrutacyjna zamknęła listy podstawowe do poszczególnych kursów i listy rezerwowe do Projektu. Prezentujemy je w załączeniu.

     Osoby, które nie zakwalifikowały się do Projektu w tej edycjiprosimy nie rezygnować. Bardzo często nie mogliśmy Was wziąć pod uwagę ze względu na wiek (w szczególności do kursów prawa jazdy i operatora wózka widłowego). Ale już w grudniu tego roku wystartuje druga edycja Projektu i z wielką chęcią widzielibyśmy Was w kolejnym naborze. Nieznacznie zatem tylko odsuniemy w czasie udział w Projekcie :-)

     Osoby, które zostały ostatecznie zakwalifikowane do Projektu – do końca tygodnia otrzymacie harmonogram dalszych działań projektowych. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną na platformie TEAMS Indywidualne Diagnozy z Doradcą zawodowym. Spotkania będą krótkie (pierwsze ok. 45 minut i drugie ok. 15 minut).

     Orientacyjny czas rozpoczęcia udziału w poszczególnych kursach:

     - prawo jazdy – koniec kwietnia br.

     - operator wózka widłowego – maj br.

     - obsługa programów magazynowo-sprzedażowych – koniec maja – początek czerwca br. (w zależności od tego, jak zakończą się praktyki zawodowe zaplanowane w niektórych klasach),

     - kurs spawacza TIG – maj br.

     - kurs spawania sieci światłowodowych – koniec maja – początek czerwca br. (w zależności od tego, jak zakończą się praktyki zawodowe zaplanowane w niektórych klasach).

     W międzyczasie będziemy kontaktowali się z Wami indywidualnie w celu ustalenia terminu spotkania w Biurze Projektu do uzupełnienia dokumentacji.

     Jeszcze raz WSZYSTKIM bardzo DZIĘKUJEMY za zainteresowanie naszym Projektem.

      

     Życząc sobie i Wam owocnej współpracy, pozdrawiamy,

     Zespół Koordynujący realizację Projektu Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy.

   • KATYŃ NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI
    • KATYŃ NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI

    • Uczniowie ZSZiO w Nidzicy  wzięli udział w II Edycji  Ogólnopolskiego konkursu pt. „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” organizowanego z inicjatywy Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, przez Kancelarię Sejmu. Prace konkursowe trzeba było wysłać do 19 marca 2021.

    • Rekrutacja do nowego Projektu: Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy.

    • Do kogo skierowany jest Projekt i co obejmuje?

     • Projekt kierujemy do Uczniów klas starszych TE, TI, TL, TPS i TB.
     • W ramach Projektu Uczniowie otrzymają:
     • Indywidualne Diagnzy (z Doradcą Zawodowym)
     • Ddatkowe kursy (od marca do czerwca 2021):
      • Kurs nauki jazdy kat. B (w Szkole)
      • Kurs: Spawacz 141 TIG (w certyfikowanym Ośrodku)
      • Kurs Operator wózka widłowego (w Szkole)
      • Kurs Obsługa programów magazynowosprzedażowych (w Szkole)
      • Kurs Instalacja sieci światłowodowych (w Szkole)
     • Ddatkowe Staże u pracodawców, za które stażyści otrzymują stypendium

     Co zapewniamy?

     • Bezpłatne kursy i materiały szkoleniowe,
     • Zwrot kosztów dojazdu na kurs,
     • Odzież ochronną, bezpłatne badania lekarskie (przed kursami i przed stażami) i szkolenia BHP (przed stażami),
     • Stypendia dla Uczniów, którzy zrealizują staż u pracodawców.

     Przejdź do informacji o rekrutacji

   • Rajd Rowerowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych
    • Rajd Rowerowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych

    • Jak pamiętacie, na jesieni Nasza Szkoła organizuje Niepodległościowy Rajd Rowerowy. Bierzecie w nim bardzo chętnie liczny udział. W tym roku szkolnym, (bez uczniów, niestety ze względu na pandemię i zdalne nauczanie oraz związane z tym obostrzenia), na stałe wprowadzamy Rajd Rowerowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
   • OBCHODY ŚWIETA ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH W NASZEJ SZKOLE
    • OBCHODY ŚWIETA ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH W NASZEJ SZKOLE

    • Szkoła od początku ustanowienia przez Sejm RP celebruje obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

     Z inicjatywy nauczycieli naszej szkoły, należących do NSZZ „Solidarność”, powstała tablica świadcząca o powojennych losach Żołnierzy Niezłomnych zawieszona na budynku, w którym funkcjonował dawniej Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Nidzicy.

     W roku 2008 uczniowie pod kierunkiem nauczycieli historii uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie ph.: „Śladami zbrodni 1945-1956".  Celem konkursu było przypomnienie trudnych wydarzeń w powojennej historii Polski oraz udokumentowanie zachowanych budynków dawnych kaźni stalinowskich. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali: Kinga Chmielińska, Krzysztof Grochowski, Teresa Hablutzel i Bożena Rutkowska. Dzięki wspólnym wysiłkom powstała konkursowa prezentacja multimedialna, pt.: „Śladami zbrodni 1945-1956” złożona z: dokumentów, relacji świadków, zdjęć budynku UBP przy ulicy 1 Maja 15 oraz pól przy ulicy Murzynowskiego w Nidzicy, gdzie prawdopodobnie grzebano zwłoki pomordowanych więźniów.

     Informujemy społeczność szkolną o tym święcie, oglądając filmy na lekcjach czy tworząc wystawy w bibliotekach szkolnych, zamieszczanych także na stronach internetowych szkoły. Ciekawym pomysłem (mającym wiele polubień na FB), była wystawa prac plastycznych zorganizowana przez nauczyciela Ryszarda Maja. Zdjęcia portretów Żołnierzy Niezłomnych narysowane przez uczniów naszej  szkoły wzbudzały duże zainteresowanie.

     Inną formą przywiązania do tradycji narodowej jest czynne uczestniczenie w Rajdzie Gwiaździstym im. Zacheusza Nowowiejskiego w Górach Dębowych. Pomysłodawcą Rajdu był nauczyciel ZSZiO w Nidzicy – Witold Zagożdżon. Wyklęty Wiktor Zacheusz Nowowiejski pochodził z naszych stron, z okolic Janowa (zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=HyfacYJ1xCc). 
     Tej sportowej z nazwy imprezie, organizowanej zwykle we wrześniu lub   październiku przez: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Nadleśnictwo Przasnysz, Gminę i Miasto Chorzele, Lokalną Organizację Turystyczną Północnego Mazowsza, towarzyszą także odczyty poświęcone postaciom  Żołnierzy Wyklętych, wydarzeniom z nimi związanymi oraz rocznicom patriotycznym. Początkowo w Rajdzie rowerowym brali udział wyłącznie nauczyciele naszej szkoły panowie: Witold Zagożdżon, Dariusz Czajka i Lech Borucki. Stopniowo dołączali także uczniowie dysponujący dużą sprawnością fizyczną, ze względu na znaczącą odległość z Nidzicy.

     zdjęcia z Rajdu:

      

     W bibliotekach szkolnych gromadzimy publikacje: książki, czasopisma oraz broszury a także filmy na DVD -  które otrzymujemy bezpłatnie wraz z Biuletynem IPN. Zachęcamy do zapoznawania się z biografiami tak ciekawych i zasłużonych postaci jak: Witold Pilecki, August Emil Fieldorf (Nil), Łukasz Ciepliński czy Wiktor Zacheusz Nowowiejski  i wielu, wielu innych.

     W galerii zdjęcia  książek, płyt na DVD:

     autor: Ewa Zborowska, Biblioteka

    • Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

    • Dzień ten wybrano nieprzypadkowo. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i NiezawisłośćŁukasza Cieplińskiego i jego współpracowników. Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło AK.

     Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP.

     Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

      Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań.

     Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

     Prezydent Lech Kaczyński korzystając ze swego konstytucyjnego uprawnienia do inicjatywy ustawodawczej, w 2010 roku złożył na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które będzie obchodzone w dniu 1 marca każdego roku.

     3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

     ŹRÓDŁO INFORMACJI:

     https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/dzien-pamieci-zonierzy-wykletych-2018-11-16-nnyt/

   • Uroczystość podsumowania Programu Wieloletniego „Niepodległa”
    • Uroczystość podsumowania Programu Wieloletniego „Niepodległa”

    • Spotkanie zorganizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty odbyło się w formule on-line 2 marca 2021 r. Podsumowano w nim następujące konkursy: „I Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. Pułkownika Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko”; „Wojna polsko-bolszewicka – świadectwa z przeszłości” oraz „Rok 1920 w Polsce. Wojna polsko-bolszewicka. Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu”, w którym zwyciężyli uczniowie naszej szkoły Mateusz Kaczmarek i Damian Rudziński.
    • Kolejny sukces ucznia ZSZiO

    • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ma kolejny powód do dumy, gdyż uczeń Technikum Ekonomicznego -Szymon Socha- zdobył I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Statystycznej, zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne.

     Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno- gospodarczych.

     Już wkrótce Szymon będzie reprezentował ZSZiO w ogólnopolskim etapie olimpiady. Życzymy powodzenia Szymonowi i p. Marioli Kocińskiej- nauczycielce przedmiotów ekonomicznych, która przygotowuje Szymona do konkursu.

   • Aplikacja Dzwonki wykonana przez naszego ucznia Kacpra Lipka
    • Aplikacja Dzwonki wykonana przez naszego ucznia Kacpra Lipka

    • Uczeń naszej szkoły - Kacper Lipka, stworzył aplikację o nazwie DZWONKI, która może być przydatna szczególnie podczas pracy zdalnej. Umożliwia ona m.in. informowanie poprzez sygnał dźwiękowy o początku i końcu lekcji, wgląd do planu lekcji. Kacper wpadł na pomysł napisania tego programu już w zeszłym roku na zdalnych lekcjach, by pomóc sobie i swoim kolegom w punktualnym „wchodzeniu” na lekcję. Program ewaluował, autor dodał odliczanie czasu, możliwość wczytania własnego planu oraz opcję logowania.

     Zachęcamy uczniów i nauczycieli do korzystania z aplikacji !!!

     https://dzwonkipl.000webhostapp.com

     „Zachęcam do korzystania z mojej strony. Dzięki systemowi logowania łatwo i szybko można przenieść swój plan lekcji z komputera na telefon itd. Rejestracja jest bardzo prosta i szybka. Program jest dostępny na każdym urządzeniu z przeglądarką, przez co można mieć dostęp do swojego planu lekcji zawsze i wszędzie. Strona oferuje też odliczanie czasu do dzwonka z dokładnością co do sekundy. Dzięki tej stronie można zobaczyć też ile czasu zostało do danego wydarzenia, czy to do ferii czy do matury czy do wakacji”-  Kacper Lipka

      

     Kacper Lipka jest uczniem klasy II Technikum Informatycznego – interesuję się programowaniem i majsterkowaniem, uczy się programowania w językach Java, Java Script, C++ oraz C#.  Aplikacja DZWONKI powstała w języku php oraz JavaScript, dane użytkowników są zapisywane w bazie MySQL, została umieszczona na darmowym hostingu 000webhostapp, by każdy mógł z niej korzystać w każdej chwili.

   • Olimpiada Statystyczna
    • Olimpiada Statystyczna

    • Mimo pandemii nasza młodzież bierze udział w Konkursach i Olimpiadach. Dziasiaj odbył się II Etap, Etap Okręgowy Olipiady Satystycznej.

     Nasi uczniowie, jak co roku, nie mieli trudności z zakwalifikowaniem się do Etapu Wojewódzkiego, chociaż jak sami zainteresowani twierdzą, nie było to wcale łatwe.

     Ze względu na obecną sytuację, etap Okręgowy wyjątkowo w tym roku odbył się na terenie macierzystych szkół. Gratulujemy naszym uczniom i trzymamy kciuki!

    • Obchody 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II

    • W związku z obchodami 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II w naszej szkole oraz ogłoszonym szkolnym konkursem na ten temat, przeczytajcie List, który napisała Marysia.

     Jej praca została nagrodzona  I miejscem w ogólnopolskim konkursie, w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  zorganizowanym przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ph.: „List do Ojca Świętego Jana Pawła II na 25 – lecie pontyfikatu” – 19 czerwca 2003 r. Marysia była wówczas uczennicą 1 kl. LO w naszej szkole.

     autor: Ewa Zborowska, Bibliotka

   • Dzień Edukacji Narodowej
    • Dzień Edukacji Narodowej

    • 14 października w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Z uwagi na pandemię obchody tego święta miały inny charakter niż w latach ubiegłych. Samorząd Uczniowski postanowił jednak docenić pracę wszystkich pracowników ZSZiO oraz podziękować im za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży. Uczniowie w obu budynkach szkoły wręczyli dyrekcji symboliczne bukiety kwiatów i zaprosili pracowników ZSZiO na słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją było wręczenie dyplomów i upominków nauczycielom, którzy zwyciężyli w plebiscycie zorganizowanym przez młodzież.

   • Konkurs szkolny zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Wielkiego Rodaka - ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
    • Konkurs szkolny zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Wielkiego Rodaka - ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

    • „Święty Jan Paweł II:

     Święty, Apostoł, Pielgrzym, Mąż Opatrznościowy, Poeta, Wychowawca czy Sportowiec…, które z tych określeń, dotyczących Karola Wojtyły, najbardziej do Ciebie przemawia?”

     Konkurs szkolny zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin Wielkiego Rodaka.

      

     • Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów w ZSZiO w Nidzicy.
     •  Polega na pisemnej wypowiedzi potwierdzonej przykładami z życia Świętego, z czym kojarzymy postać Jana Pawła II, wasze osobiste wrażenia i przemyślenia.
     • Prace, podpisane waszym imieniem, nazwiskiem i klasą składajcie, u pań polonistek lub w bibliotece szkolnej przy ul. Jagiełły, osobiście lub na adres mailowy biblioteka_zszio@onet.eu.
     • Jury oceniające wasze wypowiedzi przyzna miejsca i/lub wyróżnienia poszczególnym osobom. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają 5 z języka polskiego i religii. Osoby nagrodzone otrzymają 6 z języka polskiego i religii. Dodatkowo ich pracę zostaną zamieszczone na stronach internetowych szkoły. Klasy, które sporządzą najwięcej wypracowań w poszczególnych obiektach szkolnych (przy ul. Wyborskiej i oddzielnie przy ul. Jagiełły), zostaną wyróżnione prawem do wyboru jednego dnia bez pytania i sprawdzianów w szkole.
     • Gotowe prace konkursowe należy oddawać do 6 listopada 2020 r.
     • Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada 2020 r. podczas długiej przerwy w bibliotece szkolnej przy ul. Jagiełly.

      

     Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, wyrażają jednocześnie zgodę na upublicznienie danych osobowych w mediach i na stronach szkolnych, wyłącznie w związku z konkursem.

   • Dzień Chłopaka
    • Dzień Chłopaka

    • Jak co roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących obchodzono Dzień  Chłopaka. Niestety pandemia wprowadziła pewne zmiany w sposobie celebrowania  tego święta. Samorząd Uczniowski postanowił jednak zaakcentować ten wyjątkowy dzień. W obu budynkach szkoły dziewczęta złożyły życzenia wszystkim chłopcom- nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom. Panowie zostali ponadto obdarowani słodkimi prezentami. Przygotowano również dla nich kilka konkursów. Tego dnia wszystkim udzielił się świąteczny nastrój i lekcje minęły w radosnej atmosferze.

   • Pomagamy
    • Pomagamy

    • 14 września uczniowie Naszej szkoły, po nominacji przez Szkołę Podstawową w Muszakach, wzięli udział w wyzwaniu #uczenchallenge, by pomóc Lence Mazur. Kwota, którą uzbierali to 1031 zł i 36 groszy. Brawo!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 1527894