• EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

    • Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się 23 sierpnia w budynku przy ul. Jagiełły 3. Na egzamin proszę stawić się o 8:30. Obowiązują te same procedury jak w sesji głównej w maju.

    • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

    • Zakończenie roku szkolnego swoją obecnością zaszczycili następujący goście: Pan Dariusz Człapiński- Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; płk Grzegorz Faka- Szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie,

     ppłk Adam Basak –Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie, ppłk Przemysław Kurzawiak dowódca 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie, st. chor. szt. Andrzej Jara, Pan Marcin Paliński- Starosta Powiatu Nidzickiego, Pan Paweł Przybyłek – Wicestarosta Powiatu Nidzickiego, Pani Jolanta Tymińska- Kierownik Wydziału Oświaty, Pan Andrzej Bróździński- Przewodniczący Rady Powiatu.

   • „Moralność pani Dulskiej” w ZSZiO w Nidzicy
    • „Moralność pani Dulskiej” w ZSZiO w Nidzicy

    • Z pewnym opóźnieniem, w dniu 31 maja 2022 r., odbyło się głośne czytanie znanego polskiego dramatu młodopolskiego w naszej szkole.  Imprezę promuje corocznie, od 2012 r., Para Prezydencka. Także społeczność szkolna, panie polonistki i bibliotekarka ZSZiO w Nidzicy chętnie angażują się w tę akcję  przypominającą arcydzieła literatury polskiej. Utwór Gabrieli Zapolskiej jest tekstem wdzięcznym w interpretacji, bogatym w lekko przerysowane obserwacje obyczajowe. Wyzwania zmierzenia sił w klasyce literatury podjęli się w tym roku uczniowie z klasy drugiej technikum samochodowego. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostaną bardzo dobrymi ocenami z języka polskiego. Mamy nadzieję, że ten występ zmotywuje ich do jeszcze częstszego udziału w imprezach  czytelniczych.

    • Stypendium powiatowe

    • Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej i sportowej dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki.

     Stypendium za osiągnięcia naukowe mogą otrzymać raz w roku szkolnym uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż:

     1) dla uczniów liceum ogólnokształcącego - 5,0;

     2) dla uczniów technikum - 4,8;

     3) dla uczniów szkół branżowych - 4,5

     oraz

     • są laureatami i finalistami w konkursach i olimpiadach
     • lub uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce.

     Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniom, którzy uzyskali w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4 i posiadają wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

     1) sztuk plastycznych;

     2) muzyki i śpiewu;

     3) teatru i filmu;

     4) literatury

      

     Stypendium za osiągnięcia sportowe, może być przyznane raz w roku szkolnym uczniowi reprezentującemu szkołę, za wybitne osiągniecia w dziedzinie sportu organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy, który spełnia łącznie następujące warunki:

     1) w roku w którym składany jest wniosek uzyskał co najmniej średnią ocen 3,5 oraz

     2) spełnia jedno z kryteriów poziomu sportowego.

      

     REGULAMIN i wzór WNIOSKU

     https://wcag.powiatnidzicki.pl/wp-content/uploads/2022/03/regulamin.pdf

      

     Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, ul. Traugutta 23 w terminie do 20 lipca.

    • „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” W NASZEJ SZKOLE

    • Szkolne czytanie młodopolskiego dramatu: „Moralność pani Dulskiej” odbędzie się 31.05.2022 r. Zapraszamy Was (uczniowie z Wyborskiej i z Jagiełły), do wspólnej zabawy konkursowej polegającej na pięknym czytaniu, przedstawianiu czy graniu tej sztuki. Podczas interpretacji   mile widziane będą stosowne rekwizyty, stroje czy fryzury. Tą imprezą włączymy się w Narodowe Czytanie w naszej szkole. Szczegóły znajdziecie w Regulaminie konkursu.

     REGULAMIN KONKURSU

     Organizatorki panie: Marta Schabińska- Niewiesk i Ewa Zborowska

      

   • Pożegnanie klas maturalnych
    • Pożegnanie klas maturalnych

    • Dziś w kinie Wenus odbyło się pożegnanie uczniów klas maturalnych. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Andrzej Bróździński, którzy wręczyli statuetki najlepszym absolwentom ZSZiO. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod opieką pani Hanny Wolszczak.

   • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    •  

     Jest nam miło poinformować o otrzymaniu środków pieniężnych w wysokości 15 000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla biblioteki szkolnej przy ul. Jagiełły w ZSZiO, w Nidzicy.

      

     Całe środowisko szkolne: uczniów i nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów,  zachęcam do podawania tytułów książek. Propozycje można składać bezpośrednio w bibliotece szkolnej przy ul. Jagiełły, poprzez platformę Librus oraz pisząc na adres mailowy biblioteki:  biblioteka_zszio@ onet.eu.

      

     Bibliotekarka Ewa Zborowska

   • Niesamowite atrakcje podczas Dnia Otwartego w ZSZiO w Nidzicy!
    • Niesamowite atrakcje podczas Dnia Otwartego w ZSZiO w Nidzicy!

    • Tego jeszcze do dziś w Nidzicy nie było!

     Uczniowie klas ósmych Powiatu Nidzickiego mogli zapoznać się z bardzo bogatą i interesującą ofertą edukacyjną  naszej szkoły. Wrażenie na ósmoklasistach zrobiły też liczne niespodzianki, np. można było spróbować swoich sił w poślizgu kontrolowanym podczas jazdy  szkolnym samochodem do nauki jazdy pod czujnym okiem instruktora,  można też było przekonać się o sile uderzenia podczas gwałtownego hamowania na symulatorze.

     Wielką frajdą były również pokazy przygotowane przez klasy wojskowe – pokaz walki, składanie karabinu, zaś  gwoździem programu było oglądanie wnętrza wojskowego rosomaka, który przyjechał do nas z 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie.

     Uczniowie zainteresowani technikum budowlanym mogli zapoznać się ze specjalistycznymi  urządzeniami, m.in. niwelatorem.

     W salach budynku szkolnego młodzież ZSZiO przygotowała dla młodszych koleżanek i kolegów pokaz rozprawy sądowej (liceum prawno-społeczne), formułowania paletowych jednostek ładunkowych (technikum logistyczne) i pokaz diagnostyki  urządzeń komputerowych, sieci komputerowych i ich konfiguracji (technikum informatyczne). Tajniki pracy ekonomisty prezentowali uczniowie technikum ekonomicznego.

     Zainteresowaniem cieszyło się też stanowisko doradcy zawodowego, przy którym czuwała Pani Ada Waśk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy.

     Najważniejszym punktem programu był Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Nidzickiego, w którym wzięło udział 6 drużyn. Zwyciężył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nidzicy, a wręczenia pucharu dokonał osobiście Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński wraz z Kierownik Wydziału Oświaty Panią Jolantą Tymińską i Radnym Powiatu Nidzickiego Panem Jackiem Jankowskim.

     Na  gości czekały  też smakołyki – kiełbaska z grilla, najlepszy na świecie bigos (zrobiony przez panie kucharki z ZSZiO) oraz ciasta.

     Przebieg Dnia Otwartego w ZSZiO w Nidzicy potwierdził, że rzeczywiście jesteśmy szkołą otwartą i przyjazną uczniom! Czekamy na WAS, drodzy ósmoklasiści!

     W imieniu dyrekcji szkoły dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Dnia Otwartego:

     -  9. Batalionowi Dowodzenia w Olsztynie na czele  z dowódcą ppłk. Przemysławem Kurzawiakiem,

     - Starostwu Powiatowemu w Nidzicy,

     - Panu Stanisławowi Kozińskiemu,

     - uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi  ZSZiO w Nidzicy.

   • Nasi uczniowie najlepsi w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym!
    • Nasi uczniowie najlepsi w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym!

    • 22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy, odbył się Powiatowy Turniej Motoryzacyjny. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Wiśniewska Wiktoria, Domańska Wiktoria i Grzebski Michał. Opiekun: Dariusz Grzebski.

     Uczestnicy zawodów rywalizowali w konkurencjach: test z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań, obsługi motoroweru, pierwszej pomocy przedlekarskiej i jazdy sprawnościowej samochodem z talerzem Stewarta.

     Uczniowie ZSZiO okazali się bezkonkurencyjni. Naszej zwycięskiej drużynie Puchar wręczył Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński. Drużyny, które zajęły II i III miejsce otrzymały nagrody z rąk Pani Jolanty Tymińskiej kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciela KPP w Nidzicy Pana Jacka Zbrzyznego.

     Kolejny, wojewódzki etap turnieju odbędzie się w połowie maja w Olsztynie. Będziemy trzymać kciuki za kolejne zwycięstwo.

   • Praktycznie na poligonie w Morągu
    • Praktycznie na poligonie w Morągu

    • Uczniowie drugiej klasy wojskowej ćwiczyli dziś na poligonie w Morągu marsz ubezpieczony. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do zawodów trenując bieg na kilometr, bieg z rannym na plecach, rzut granatem oraz bieg skokami.

   • Solidarni z Ukrainą
    • Solidarni z Ukrainą

    • Pierwsze paczki z pomocą dla zaprzyjaźnionych z naszą szkołą rodzin ukraińskich wyruszyły już w drogę. Zbiórka przygotowana została przez uczniów, pracowników i nauczycieli ZSZiO.

   • XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci -Bohaterowie Niezłomni”
    • XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci -Bohaterowie Niezłomni”

    • Zbliża się święto 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci

     „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

     wśród innych inicjatyw, w naszej szkole, zachęcamy Was bardzo do wzięcia udziału w: XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci -Bohaterowie Niezłomni”.

     Organizatorzy proponują 3 różne kategorie prac: praca pisemna, praca multimedialna, praca plastyczna. Uczestnik konkursu przygotowuje pracę tylko z jednej kategorii, np. pisząc esej o ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH lub przygotowując filmik czy prezentację lub wykonując rysunek, rzeźbę lub plakat. Szczegóły konkursu znajdziecie  pod adresem: www.konkurswykleci.pl

     W bibliotece szkolnej przy ul. Jagiełły znajdziecie różne potrzebne źródła informacji.

     Opiekunowie konkursu: Ewa Zborowska, Witold Zagożdżon

    • Rekrutacja do Projektu: Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy.

    •  

     Do kogo skierowany jest Projekt i co obejmuje?

      

     • Projekt kierujemy do Uczniów klas starszych TE, TI, TL, TPS i TB.
     • W ramach Projektu Uczniowie otrzymają:

                                o   Indywidualne Diagnozy (z Doradcą Zawodowym)

                                o   Dodatkowe kursy (od marca do czerwca 2022):

                                          -  Kurs nauki jazdy kat. B (w Szkole)

                                          -  Kurs Operator wózka widłowego (w Szkole)

                                          -  Kurs Obsługa programów magazynowosprzedażowych (w Szkole)

                                          -  Kurs Instalacja sieci światłowodowych (w Szkole)

                                o   Dodatkowe Staże u pracodawców, za które stażyści otrzymują stypendium

      

      Rekrutacja rozpocznie się 12 stycznia i zakończy 21 stycznia 2022r.

      Liczba miejsc dla Uczniów jest w Projekcie OGRANICZONA!

      

     Więcej informacji: https://zsziownidzicy.edupage.org/a/projekty

      

   • Konkurs Geograficzny „GEO-PLANETA”
    • Konkurs Geograficzny „GEO-PLANETA”

    • 26 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Geograficzny „GEO-PLANETA”,którego celem jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie.

     Lista uczestników:3 log Alicja Kardaś3 teg Amelia Dzięgo3 tep: Szymon Socha, Miłosz Świgoń, Maja Stryjewska, Patrycja Meler, Roksana Świgoń4 teg: Jakub Stupak, Zuzanna Chmielewska, Wiktoria Wiśniewska, Iwona Grędziszewska, Zuzanna Wisniewska, Kamil Szczepuchowski, Patrycja Krajewska, Wiktoria Szulczak, Karolina Jakobczuk

     Wszystkim uczestnikom dziękuje za udział ! Wyniki konkursu będą 31 marca 2022r.

     Organizator szkolny : Patrycja Ciesielska

   • Wycieczka edukacyjna do Gdańska w ramach programu „ Poznaj Polskę ”
    • Wycieczka edukacyjna do Gdańska w ramach programu „ Poznaj Polskę ”

    • Dnia 24 listopada uczniowie klas techników ( ekonomicznego i informatycznego ) uczestniczyli w wycieczce do Gdańska w ramach programu MEN „ Poznaj Polskę”.Celem wycieczki było kształtowanie świadomości historycznej poprzez krzewienie wiedzy na temat II wojny światowej i kultywowanie pamięci o jej ofiarach oraz popularyzacja wiedzy o ruchu Solidarności i antykomunistycznej opozycji w Polsce i w Europie.Uczestnicy zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności.Wystawę główną pierwszego z nich tworzą trzy bloki tematyczne: „ Droga do wojny ”, „ Groza wojny ” oraz „ Długi cień wojny ”.Europejskie Centrum Solidarności przedstawia historię zmian, w Europie Środkowej i Wschodniej, które zapoczątkowały ruch Solidarności.Każdy z uczestników wycieczki znalazł w tej wyprawie cząstkę historii swojej rodziny. Niektórzy z nich złożyli deklarację ponownego zwiedzenia co najmniej jednego z tych miejsc.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 1703158