•          UWAGA! 

   Osoby, które zgłosiły się w ramach rekrutacji do Projektu

   Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy.

   Ze względu na problemy z naborem do kursu Operator wózka widłowego, ostateczne zamknięcie procesu rekrutacji i dalszych działań projektowych przesunęło się o 1 tydzień.

   Na dzień dzisiejszy Komisja rekrutacyjna zamknęła listy podstawowe do poszczególnych kursów i listy rezerwowe do Projektu. Prezentujemy je w załączeniu.

   Osoby, które nie zakwalifikowały się do Projektu w tej edycjiprosimy nie rezygnować. Bardzo często nie mogliśmy Was wziąć pod uwagę ze względu na wiek (w szczególności do kursów prawa jazdy i operatora wózka widłowego). Ale już w grudniu tego roku wystartuje druga edycja Projektu i z wielką chęcią widzielibyśmy Was w kolejnym naborze. Nieznacznie zatem tylko odsuniemy w czasie udział w Projekcie :-)

   Osoby, które zostały ostatecznie zakwalifikowane do Projektu – do końca tygodnia otrzymacie harmonogram dalszych działań projektowych. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną na platformie TEAMS Indywidualne Diagnozy z Doradcą zawodowym. Spotkania będą krótkie (pierwsze ok. 45 minut i drugie ok. 15 minut).

   Orientacyjny czas rozpoczęcia udziału w poszczególnych kursach:

   - prawo jazdy – koniec kwietnia br.

   - operator wózka widłowego – maj br.

   - obsługa programów magazynowo-sprzedażowych – koniec maja – początek czerwca br. (w zależności od tego, jak zakończą się praktyki zawodowe zaplanowane w niektórych klasach),

   - kurs spawacza TIG – maj br.

   - kurs spawania sieci światłowodowych – koniec maja – początek czerwca br. (w zależności od tego, jak zakończą się praktyki zawodowe zaplanowane w niektórych klasach).

   W międzyczasie będziemy kontaktowali się z Wami indywidualnie w celu ustalenia terminu spotkania w Biurze Projektu do uzupełnienia dokumentacji.

   Jeszcze raz WSZYSTKIM bardzo DZIĘKUJEMY za zainteresowanie naszym Projektem.

    

   Życząc sobie i Wam owocnej współpracy, pozdrawiamy,

   Zespół Koordynujący realizację Projektu Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy.

  • Podstawowe informacje o Projekcie

   Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy.

    

   Cel projektu: Zwiększenie zatrudnialności Uczniów techników w ZSZiO w Nidzicy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe, zindywidualizowane umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, dopasowane do potrzeb lokalnych pracodawców, poprzez objecie ich Indywidualnymi Diagnozami (83U), przeprowadzenie dodatkowych kursów (83U) i staży (66U).

   Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 83 uczniów Technikum w ZSZiO w Nidzicy (29K, 54M) w zakresie przeprowadzenia indywidualnych diagnoz, nabycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, nabycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

   Wartość projektu: 484 851,85 zł

   Wkład Funduszy Europejskich: 412 0124,07 zł

    

    

   Rekrutacja do nowego Projektu:

   Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy.

    

   Do kogo skierowany jest Projekt i co obejmuje?

   • Projekt kierujemy do Uczniów klas starszych TE, TI, TL, TPS i TB.
   • W ramach Projektu Uczniowie otrzymają:
    • Indywidualne Diagnozy (z Doradcą Zawodowym)
    • Dodatkowe kursy (od marca do czerwca 2021):
     • Kurs nauki jazdy kat. B (w Szkole)
     • Kurs: Spawacz 141 TIG (w certyfikowanym Ośrodku)
     • Kurs Operator wózka widłowego (w Szkole)
     • Kurs Obsługa programów magazynowosprzedażowych (w Szkole)
     • Kurs Instalacja sieci światłowodowych (w Szkole)
    • Dodatkowe Staże u pracodawców, za które stażyści otrzymują stypendium

    

   Co zapewniamy?

   • Bezpłatne kursy i materiały szkoleniowe,
   • Zwrot kosztów dojazdu na kurs,
   • Odzież ochronną, bezpłatne badania lekarskie (przed kursami i przed stażami) i szkolenia BHP (przed stażami),
   • Stypendia dla Uczniów, którzy zrealizują staż u pracodawców.

    

   Informacja o rekrutacji

     • Liczba miejsc dla Uczniów jest w Projekcie OGRANICZONA!
     • Rozpocznie się 8 marca i zakończy 20 marca 2021r..

    

   Dokumenty rekrutacyjne:

   W pierwszej kolejności należy się zgłosić do Projektu za pomocą udostępnionego na TEAMS lub na stronie www Szkoły formularza

     • Formularz zgłoszeniowy (on-line),

   Po wstępnej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych Koordynator Projektu poprosi Kandydatów/Kandydatki o uzupełnienie pozostałej dokumentacji (indywidualnie, w Szkole).

     • Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego (do uzupełnienia po wypełnieniu formularza)
     • Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

   Pozostałe:

     • Zgoda na udział w Projekcie,
     • Oświadczenie Uczestnika Projektu,
     • Regulamin rekrutacji

   Są dostępne poniżej i w Punkcie rekrutacyjnym.

    

   Do pobrania:

   01_Regulamin_rekrutacji.pdf

   03_Ankieta_rekrutacyjna.doc

   03_Ankieta_rekrutacyjna.pdf

   Zal_7C_oswiadczenie_uczestnika_RODO.doc

   Zal_7C_oswiadczenie_uczestnika_RODO.pdf

   Zal_7D_informacja_uczestnika_RODO.doc

   Zal_7D_informacja_uczestnika_RODO.pdf

    

    

   Wstępny formularz zgłoszeniowy (on-line) może być złożony w dowolnym momencie.

    

   Kryteria rekrutacji dla Uczennic/Uczniów są szczegółowo opisane w Regulaminie

    

   Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • zsziownidzicy@interia.pl
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych