• Podstawowe informacje o Projekcie

    Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy.

     

    Cel projektu: Zwiększenie zatrudnialności Uczniów techników w ZSZiO w Nidzicy poprzez wyposażenie ich w dodatkowe, zindywidualizowane umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, dopasowane do potrzeb lokalnych pracodawców, poprzez objecie ich Indywidualnymi Diagnozami (83U), przeprowadzenie dodatkowych kursów (83U) i staży (66U).

    Planowane efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 83 uczniów Technikum w ZSZiO w Nidzicy (29K, 54M) w zakresie przeprowadzenia indywidualnych diagnoz, nabycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, nabycia doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

    Wartość projektu: 484 851,85 zł

    Wkład Funduszy Europejskich: 412 0124,07 zł

     

     

    Rekrutacja do nowego Projektu:

    Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy.

     

    Do kogo skierowany jest Projekt i co obejmuje?

    • Projekt kierujemy do Uczniów klas starszych TE, TI, TL, TPS i TB.
    • W ramach Projektu Uczniowie otrzymają:
     • Indywidualne Diagnozy (z Doradcą Zawodowym)
     • Dodatkowe kursy (od marca do czerwca 2021):
      • Kurs nauki jazdy kat. B (w Szkole)
      • Kurs: Spawacz 141 TIG (w certyfikowanym Ośrodku)
      • Kurs Operator wózka widłowego (w Szkole)
      • Kurs Obsługa programów magazynowosprzedażowych (w Szkole)
      • Kurs Instalacja sieci światłowodowych (w Szkole)
     • Dodatkowe Staże u pracodawców, za które stażyści otrzymują stypendium

     

    Co zapewniamy?

    • Bezpłatne kursy i materiały szkoleniowe,
    • Zwrot kosztów dojazdu na kurs,
    • Odzież ochronną, bezpłatne badania lekarskie (przed kursami i przed stażami) i szkolenia BHP (przed stażami),
    • Stypendia dla Uczniów, którzy zrealizują staż u pracodawców.

     

    Informacja o rekrutacji

      • Liczba miejsc dla Uczniów jest w Projekcie OGRANICZONA!
      • Rozpocznie się 8 marca i zakończy 20 marca 2021r..

     

    Dokumenty rekrutacyjne:

    W pierwszej kolejności należy się zgłosić do Projektu za pomocą udostępnionego na TEAMS lub na stronie www Szkoły formularza

      • Formularz zgłoszeniowy (on-line),

    Po wstępnej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych Koordynator Projektu poprosi Kandydatów/Kandydatki o uzupełnienie pozostałej dokumentacji (indywidualnie, w Szkole).

      • Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego (do uzupełnienia po wypełnieniu formularza)
      • Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

    Pozostałe:

      • Zgoda na udział w Projekcie,
      • Oświadczenie Uczestnika Projektu,
      • Regulamin rekrutacji

    Są dostępne poniżej i w Punkcie rekrutacyjnym.

     

    Do pobrania:

    S2_Regulamin_zwrotu_kosztow_dojazdu.pdf

    S2_Regulamin_stazy.pdf

    S2_02_Zalaczniki_regulamin_rozliczenia_dojazdow_I_edycja.docx

    01_Regulamin_rekrutacji.pdf

    03_Ankieta_rekrutacyjna.doc

    03_Ankieta_rekrutacyjna.pdf

    Zal_7C_oswiadczenie_uczestnika_RODO.doc

    Zal_7C_oswiadczenie_uczestnika_RODO.pdf

    Zal_7D_informacja_uczestnika_RODO.doc

    Zal_7D_informacja_uczestnika_RODO.pdf

     

     

    Wstępny formularz zgłoszeniowy (on-line) może być złożony w dowolnym momencie.

     

    Kryteria rekrutacji dla Uczennic/Uczniów są szczegółowo opisane w Regulaminie

     

    Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • zsziownidzicy@interia.pl
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 1159