• Rekrutacja do Projektu: Wysokie kwalifikacje - nowa szansa na rynku pracy.

    •  

     Do kogo skierowany jest Projekt i co obejmuje?

      

     • Projekt kierujemy do Uczniów klas starszych TE, TI, TL, TPS i TB.
     • W ramach Projektu Uczniowie otrzymają:

                                o   Indywidualne Diagnozy (z Doradcą Zawodowym)

                                o   Dodatkowe kursy (od marca do czerwca 2022):

                                          -  Kurs nauki jazdy kat. B (w Szkole)

                                          -  Kurs Operator wózka widłowego (w Szkole)

                                          -  Kurs Obsługa programów magazynowosprzedażowych (w Szkole)

                                          -  Kurs Instalacja sieci światłowodowych (w Szkole)

                                o   Dodatkowe Staże u pracodawców, za które stażyści otrzymują stypendium

      

      Rekrutacja rozpocznie się 12 stycznia i zakończy 21 stycznia 2022r.

      Liczba miejsc dla Uczniów jest w Projekcie OGRANICZONA!

      

     Więcej informacji: https://zsziownidzicy.edupage.org/a/projekty

      

   • Konkurs Geograficzny „GEO-PLANETA”
    • Konkurs Geograficzny „GEO-PLANETA”

    • 26 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Geograficzny „GEO-PLANETA”,którego celem jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie.

     Lista uczestników:3 log Alicja Kardaś3 teg Amelia Dzięgo3 tep: Szymon Socha, Miłosz Świgoń, Maja Stryjewska, Patrycja Meler, Roksana Świgoń4 teg: Jakub Stupak, Zuzanna Chmielewska, Wiktoria Wiśniewska, Iwona Grędziszewska, Zuzanna Wisniewska, Kamil Szczepuchowski, Patrycja Krajewska, Wiktoria Szulczak, Karolina Jakobczuk

     Wszystkim uczestnikom dziękuje za udział ! Wyniki konkursu będą 31 marca 2022r.

     Organizator szkolny : Patrycja Ciesielska

   • Wycieczka edukacyjna do Gdańska w ramach programu „ Poznaj Polskę ”
    • Wycieczka edukacyjna do Gdańska w ramach programu „ Poznaj Polskę ”

    • Dnia 24 listopada uczniowie klas techników ( ekonomicznego i informatycznego ) uczestniczyli w wycieczce do Gdańska w ramach programu MEN „ Poznaj Polskę”.Celem wycieczki było kształtowanie świadomości historycznej poprzez krzewienie wiedzy na temat II wojny światowej i kultywowanie pamięci o jej ofiarach oraz popularyzacja wiedzy o ruchu Solidarności i antykomunistycznej opozycji w Polsce i w Europie.Uczestnicy zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności.Wystawę główną pierwszego z nich tworzą trzy bloki tematyczne: „ Droga do wojny ”, „ Groza wojny ” oraz „ Długi cień wojny ”.Europejskie Centrum Solidarności przedstawia historię zmian, w Europie Środkowej i Wschodniej, które zapoczątkowały ruch Solidarności.Każdy z uczestników wycieczki znalazł w tej wyprawie cząstkę historii swojej rodziny. Niektórzy z nich złożyli deklarację ponownego zwiedzenia co najmniej jednego z tych miejsc.

   • Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu bibliotecznego
    • Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu bibliotecznego

    • Uroczyste ogłoszenie wyników szkolnego konkursu bibliotecznego, pt.: „2021 Rokiem Norwidowski Cyprian Kamil – Wielki i Nieznany. Konkurs szkolny – życie poety”, miało miejsce w bibliotece szkolnej ul. Jagiełły podczas długiej przerwy 10 grudnia 2021 r.
     Pani dyrektor Alina Czajka gratulowała wszystkim wiedzy i wręczyła dyplomy zdobywcom pierwszych 3 miejsc. Ze względu na skalę trudności pytań konkursowych wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. W nagrodę wszyscy dostaną pochwały do dziennika oraz 5 z języka polskiego. Nagrodzeni uczniowie otrzymają 6 z języka polskiego. Ale, co najważniejsze, 11 uczestników konkursu wzbogaciło się o wiedzę z życia i działalności naszego narodowego wieszcza.
     Wyniki konkursu:
     I miejsce - Aleksandra Krawczyk (kl. 2 TE)
     II miejsce - Szymon Socha (kl. 3 TE p)
     III miejsce - Karolina Szczepkowska (kl. 2 TE)

    • SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY, PH.: „W ZSZIO czytamy Moralność pani Dulskiej”.

    •  

     Szkolne czytanie młodopolskiego dramatu: „Moralność pani Dulskiej” odbędzie się 17 grudnia 2021 r. Zapraszamy Was (uczniowie z Wyborskiej i z Jagiełły), do wspólnej zabawy konkursowej polegającej na pięknym czytaniu, przedstawianiu czy graniu tej sztuki. Mile widziane podczas interpretacji będą rekwizyty, stroje czy fryzury. Tą imprezą włączymy się w Narodowe Czytanie w naszej szkole. Szczegóły znajdziecie w poniższym Regulaminie konkursu.

     Organizatorki panie: Marta Schabińska- Niewiesk i Ewa Zborowska

      

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO,

      PH.: „W ZSZIO czytamy Moralność pani Dulskiej”.

     1. Celem konkursu jest promowanie czytania książek Gabrieli Zapolskiej, w tym przypadku, dramatu pt.: „Moralność pani Dulskiej”, w związku z ogólnopolskim czytaniem tego młodopolskiego dramatu, także przez Parę Prezydencką.
     2. Organizatorem konkursu są panie: Marta Schabińska - Niewiesk i Ewa Zborowska.
     3. W konkursie może wystąpić dowolna ilość reprezentacji z danej klasy  (złożona, co najmniej, z 2 osób, może być więcej).
     4. Książki z tekstem są dostępne w obu bibliotekach szkolnych.
     5. Przedstawiciele poszczególnych klas muszą wykazać się umiejętnością pięknego czytania (zagrania?) wybranego fragmentu z dramatu „Moralności pani  Dulskiej” przed publicznością złożoną z nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Mile widziane będą eksponaty, stroje, fryzury stosownie dobrane do wybranego fragmentu.
     6. Występy oceniać będzie Jury złożone z nauczycieli.
     7. Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej ul. Jagiełły 17 grudnia 2021 r. w godz. 8 30 – ok. 12 00.
     8. Przewidywane nagrody:
      • wszyscy występujący otrzymają 5 (ocenę cząstkową z języka polskiego) oraz pochwałę wpisaną do dziennika,
      •  zdobywcy pierwszych 3 miejsc zostaną nagrodzeni: 6 (oceną cząstkową) z języka polskiego. Dodatkowo klasy, które wystawiły zdobywców 3 pierwszych miejsc wybiorą sobie 1 dzień wolny od pytania i niezapowiedzianych sprawdzianów.           
     9. Zgłoszenia do konkursu: klasa i nazwiska reprezentantów należy składać w bibliotece szkolnej do 16 XII 2021 r.
    • Otrzymaliśmy certyfikat -"SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU"

    • "Szkoła Wierna Dziedzictwu" to certyfikat przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty szkołom i placówkom oświatowym za podejmowanie działań służących kształtowaniu tożsamości narodowej, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.

    • „2021 Rokiem Norwidowskim, Cyprian Kamil Norwid – Wielki i Nieznany, konkurs szkolny – życie poety.”

    • Kończymy już rok 2021 poświęcony między innymi: Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, Stanisławowi Lemowi, Tadeuszowi Różewiczowi i Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu.

     Dlatego 7 grudnia 2021 r. o g. 11 00 odbędzie się pisemny konkurs szkolny z życia wielkiego poety. Jaką tajemnicę kryje w sobie imię Kamil u Norwida? Taką wiedzę oraz inne informacje na temat tego Artysty pozyskacie przygotowując się do imprezy konkursowej. Zachęcam do udziału w konkursie, którego szczegóły znajdziecie w Regulaminie konkursu.

      

     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

     Celem konkursu jest promowanie Cypriana Kamila Norwida wśród uczniów ZSZiO w Nidzicy z okazji Roku Norwidowskiego.

     1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ul. Jagiełły.

     2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z obu obiektów szkolnych: przy ul. Wyborskiej i ul. Jagiełły (z jednej klasy nawet kilka osób).

     3. Książki opisujące życie poety znajdziecie w obu bibliotekach szkolnych oraz w M-GBP w Nidzicy.

     4. Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą z życia C.K. Norwida.

         Konkurs będzie miał formę pisemnego testu.

     5. Impreza konkursowa odbędzie się w bibliotece szkolnej ul. Jagiełły

              7 grudnia 2021 r. o godz. 11 00 – 12 00.

     6. Przewidywane nagrody:

     • wszyscy występujący otrzymają 5 (ocenę cząstkową z języka polskiego) oraz pochwałę wpisaną do dziennika,
     •  zdobywcy pierwszych 3 miejsc zostaną nagrodzeni: 6 (oceną cząstkową) z języka polskiego.

     Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu będą zwolnieni w tym dniu z pytania i niezapowiedzianych sprawdzianów.

     7. Zgłoszenia do konkursu proszę składać w bibliotece przy ul. Jagiełły do 6 grudnia 2021 r.,  możecie to zrobić osobiście lub drogą mailową na adres: biblioteka_zszio@onet.eu .

     Organizator konkursu biblioteka przy ul. Jagiełły.

   • Wycieczka edukacyjna do Warszawy, w ramach programu „Poznaj Polskę”
    • Wycieczka edukacyjna do Warszawy, w ramach programu „Poznaj Polskę”

    • 18 listopada uczniowie klas Liceum uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy, w ramach programu „Poznaj Polskę”. Celem wycieczki było uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu edukacyjnego poprzez zorganizowanie wycieczki do miejsc pamięci narodowej. Program ten to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Nasi uczniowie odwiedzili: POLIN Muzeum Historii Żydów, oraz Centrum Nauki Kopernik.

   • Ślubowanie klas wojskowych
    • Ślubowanie klas wojskowych

    • "Ku chwale Ojczyzny panie Pułkowniku"

     To słowa, które wypowiedział każdy uczeń klasy wojskowej w czasie ślubowania, do pułkownika Zenona Wieczorka, dowódcy Batalionu Czołgów 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

     Ślubowanie klas wojskowych to pierwsza tego typu uroczystość, na terenie naszego powiatu, którą obecnością zaszczycili: ppłk Adam Basak Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie, Dowódca Batalionu Czołgów 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej ppłk Zenon Wieczorek, Dowódca 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie, Szef Sztabu 9. Batalionu Dowodzenia por. Krzysztof Mróz, Starosta Marcin Paliński, Wicestarosta Paweł Przybyłek, Przewodniczący Rady Powiatu w Nidzicy Andrzej Bróździński, Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy mł. insp. Jarosław Wiśniewski, Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy st. bryg. Marek Augustynowicz oraz rodzice i nauczyciele których nie mogło zabraknąć podczas tak ważnego wydarzenia.

     Ceremonię ślubowania przeprowadził major Piotr Juraś."(...) postępować tak aby zyskać miano ludzi godnych zaufania, wyrabiać w sobie odwagę i zdolność przeciwstawiania się złu (...), kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju, rzetelnie wywiązywać się z powinności uczniowskich oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku lokalnym."- to fragment przysięgi składanej dumnie przez młodych adeptów klas wojskowych.

     W czasie uroczystości wystąpiły dziewczęta naszej szkoły, zwyciężczynie XIV Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, które wykonały utwory: "Kantyczka z Lotu Ptaka", "Hymn Pierwszej O.L.K" oraz pieśń legionową "My Pierwsza Brygada".Referat okolicznościowy wygłosiła uczennica Zuzanna Borowska.

   • Wojewódzki konkurs "Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu"
    • Wojewódzki konkurs "Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu"

    • Amelia Dzięgo zajęła pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie "Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu".
     Konkurs realizowany w ramach projektu „WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a partnerem w tym działaniu Kuratorium Oświaty w Olsztynie, odbył się dziś w Sali Widokowej nidzickiego zamku.Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy historycznej o postaciach i wydarzeniach z regionu Warmii, Mazur i Powiśla, które miały wpływ na proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, a także odegrały poważną rolę w historii przedwojennej, jak też powojennej naszego regionu.Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty reprezentowała pani Małgorzata Hochleitner – dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie.Wiedzę uczestników konkursu oceniało jury w składzie: dr Ryszard Sajkowski- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie- przewodniczący Komisji; Dawid Zagził - przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, Delegatura w Olsztynie; dr Piotr Bojarski- przedstawiciel Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; dr Klaudyna Bociek - przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof.Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie; dr Iwona Jóźwiak - przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

     Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Amelia Dzięgo, Jakub Zakrzewski, Kacper Witczak, Wiktor Kaszubski.

     Decyzją jury pierwsze miejsce zajęła Amelia Dzięgo, drugie miejsce Kacper Witczak.

     Gratulujemy.

     Uczniów do udziału w konkursie przygotowały panie Kinga Chmielińska i Teresa Hablutzel.

   • Uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w obchodach Święta 9 Batalionu Dowodzenia
    • Uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w obchodach Święta 9 Batalionu Dowodzenia

    • 9 Batalion Dowodzenia świętował dziś 100 rocznicę dziedziczenia tradycji 1 Pułku Łączności z 1921r.Uroczysty apel z okazji 100. rocznicy odbył się na Placu Solidarności w Olsztynie. Po złożeniu meldunku przez dowódcę 9 Batalionu Dowodzenia dla zastępcy dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej, podniesieniu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego, odbyła się uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym.Uroczysty apel poprzedziła Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników 9 batalionu dowodzenia, którą odprawił ks. Arcybiskup Senior Edmund Piszcz.

     W uroczystościach uczestniczył starosta Powiatu Nidzickiego Pan Marcin Paliński.

   • X edycja 2021 r. międzyszkolnego konkursu czytelniczego ph.: „Przeczytałam (-em) – polecam!”
    • X edycja 2021 r. międzyszkolnego konkursu czytelniczego ph.: „Przeczytałam (-em) – polecam!”

    • Za nami emocje związane z konkursem czytelniczym. Cieszy nas fakt, że w  coraz to bardziej zabieganych czasach dobrze jest spotkać się w gronie osób ceniących sobie czas spędzony na lekturze słowa drukowanego. Młodzi czytają! A przy tym chcą i potrafią rozmawiać o książkach. Uczniowie z 2 szkół ponadpodstawowych barwnie przedstawiali fabułę powieści, jej bohaterów i własne wrażenia z przeczytanych książek. Recenzje oceniało Jury złożone z pań bibliotekarek z M-GBP w Nidzicy, panie: Maria Kulikowska i Małgorzata Szczepkowska. Panie doceniły: rzeczowość wypowiedzi, trafnie wybrane pozycje, wdzięk w przedstawianiu i wyrażaniu emocji po przeczytaniu książki.

     Dziękujemy, tym którzy w różnorodny sposób zaangażowali się w tegoroczny międzyszkolny konkurs czytelniczy: Dyrekcji szkół, Jury, p. Bogdanowi Żukowskiemu, uczestnikom i nidzickiej księgarni ERRATA.

      

     A oto wyniki konkursu:

     I miejsce Gabriela Kobus ZSO – kl. 2 b

     II miejsce Maja Stryjewska ZSZiO – kl. 3 tep

     III miejsce Marceli Klimkowski  ZSO – kl. 2 c

      

     Wyróżnienia otrzymali: Kacper Witczak i Jakub Dziąbowski  (ZSZiO); Klaudia Rólka i Konrad Sakowski (ZSO)

     Pokonkursowa recezja książki przygotowana przez Maję Stryjewska, uczennicę klasy 3 TE

      

      

      

     Organizatorki konkursu bibliotekarki ZSZiO i ZSO w Nidzicy

   • Wręczenie Nagród Ministra Edukacji i Nauki
    • Wręczenie Nagród Ministra Edukacji i Nauki

    • 25 października 2021 r. w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Grażynie Langowskiej, wybitnej pedagog i działaczki „Solidarności”. Na uroczystości  obecni byli m.in.  premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, wiceminister  edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

     Cztery nauczycielki z warmińsko - mazurskich szkół zostały uhonorowane nagrodą Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, w tym Pani Teresa Hablutzel – nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy. Gratulujemy!

   • Dziewczyny z Górki wyśpiewały zwycięstwo XIV Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej!
    • Dziewczyny z Górki wyśpiewały zwycięstwo XIV Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej!

    • XIV Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej zorganizowany przez ZSZiO w Nidzicy, odbył się w sobotę 23 października, po roku przerwy. Gości przywitał dyrektor Dariusz Wółkiewicz, a uroczystość poprowadzili uczniowie II klasy wojskowej- Aleksandra Garczyńska i Jan Chmielewski .

     Wśród zaproszonych gości obecni byli: Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Marek Krzysztof Nowacki, Marcin Paliński- starosta Powiatu Nidzickiego, Patryk Kozłowski –radny sejmiku wojewódzkiego, wójtowie gmin-Piotr Rakoczy, Marek Wolszczak i Grzegorz Napiwodzki.

     Jury w składzie: pan Michał Gogolewski, pan Krzysztof Żukowski, pani Izabela Fabisiak wyłoniło zwycięzców trzech kategorii: szkoły podstawowe – klasy I –IV- Szkoła Podstawowa nr 3, szkoły podstawowe- klasy V-VIII- Szkoła Podstawowa nr 2, szkoły ponadpodstawowe – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

     Nasze dziewczęta: Emilia Bandurska, Witkoria Domańska, Witkoria Wiśniewska, Karolina Szulczak, Marika Owsianka, Wiktoria Michalska, pod opieką pani Magdaleny Górneckiej wyśpiewały zwycięstwo piosenkami: „Kantyczka z lotu ptaka” oraz „Pieśń Pierwszej O.L.K”.

     Dekoracje, oprawę oraz piękny wystrój zamkowej sceny przygotowały panie Marlena Brzozowska i Joanna Witczak.Zdjęcia: Lech Pietraszko

   • „Prawdziwi Superbohaterowie nie noszą peleryny! Oni są naszymi nauczycielami”
    • „Prawdziwi Superbohaterowie nie noszą peleryny! Oni są naszymi nauczycielami”

    • Te słowa 14 X usłyszeli od swoich uczniów nauczyciele z „Górki” w czasie wspólnej zabawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie zapewnili swoich pedagogów, że nie tylko w tym szczególnym dniu doceniają ich trud, wyrażali wdzięczność za życzliwość i zaangażowanie, składali wiele serdecznych życzeń. Przede wszystkim jednak uczniowie świetnie się bawili ze swoimi nauczycielami, zapraszając do wspólnej zabawy także pracowników administracji i obsługi. Tego dnia w obu budynkach szkolnych królowała oczywiście „Familiada”. Drużyny przy ulicy Jagiełły musiały zmierzyć się m.in. z pytaniami o pomieszczenie szkolne wzbudzające największy respekt, wymienić rodzaje funkcji matematycznych, najważniejsze lektury szkolne, najpopularniejszych odkrywców. Punktem kulminacyjnym obchodów było jednak ogłoszenie wyników przeprowadzonego plebiscytu - tytuł Superbelfra ZSZiO trafił w ręce pani Iwony Błęckiej.

   • Dzień Edukacji przy ulicy Wyborskiej
    • Dzień Edukacji przy ulicy Wyborskiej

    • Samorząd uczniowski przy ulicy Wyborskiej przygotował z okazji Święta Edukacji Narodowej "Szkolną Familiadę".W drugiej części święta uczniowie przyznali nauczycielom tytuły: najbardziej wymagający nauczyciel - pan Grzegorz Olbryś, zawsze uśmiechnięty - pan Dariusz Grzebski, najbardziej towarzyski - pan Dariusz Grzebała, najlepiej ubrany - pani Jolanta Bancewicz, najbardziej dowcipny - pan Grzegorz Andryszczyk,najlepszy nauczyciel - pani Dagmara Finkeklan, najbardziej wysportowany - pan Krzysztof Chlewinski najbardziej wyrozumiały - pani Marta Schabińska, zawsze przygotowany do lekcji - pani Magdalena Potapiuk.W kategorii najbardziej pomocnego pracownika nagrodę otrzymał pan Grzegorz Bugajski. Gratulujemy!

   • Zajęcia praktyczne w jednostce wojskowej w Morągu
    • Zajęcia praktyczne w jednostce wojskowej w Morągu

    • Uczniowie klas wojskowych odbyli po raz kolejny zajęcia praktyczne w jednostce wojskowej w Morągu. Dla uczniów przygotowywano cztery stanowiska. Na pierwszym nauka strzelania Berylem na symulatorze TCW-97 KGP Cyklop w trzech postawach: stojącej, klęczącej oraz leżącej. Na drugim stanowisku ładowanie magazynka w szybkim tempie. Na kolejnym składano i rozkładano karabin maszynowy, a na ostatnim strzelano z Trenażera bojowego wozu piechoty.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • zsziownidzicy@interia.pl
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 330464