• 01.09.2022 (czw.) – Rozpoczęcie roku szkolnego, 

   08.09.2022  (czw.) – Zebranie z rodzicami klas 1. i maturalnych ( wybór rad klasowych, prawo szkolne, plany wychowawcze, ubezpieczenia, informacja o egzaminach, dziennik Librus),

   08.09.2022 (czw.) – Spotkanie rodziców klas: 1 LOW z opiekunem – sprawy organizacyjne,

   14.09.2022 (śr.) – Rada Pedagogiczna (plan nadzoru, inf. o egz. maturalnym i zawodowym), 

   27.09.2022 (wt.) –Rada Pedagogiczna (progr. doradztwa zawod., progr. wychow-profilaktyczny),

   29.09.2022 (czw.) - Zebranie przedstawicieli RR Szkoły z dyrektorem, organizacja studniówki, 

   14.10.2022 (pt.) -  Dzień Edukacji Narodowej, 

   22.10.2022 (sob.) – Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,

   18.11.2022 (pt.) – Wystawienie w klasach IV Technikum ocen przewidywanych z przedmiotów kończących się w I półroczu, 

   24.11.2022 (czw.) -  Zebranie z rodzicami (śródroczne),

   25.11.2022  (pt.) - Święto Szkoły (75. lecie)

   do 02.12.2022 (pt.) – Wystawienie ocen półrocznych dla klas maturalnych (technikum i LO), 

   06.12.2022 (wt.– Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki w klasach maturalnych (technikum i LO) oraz analiza egzaminów zewnętrznych,  

   16.12.2022 (pt.) – Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych [15 tyg i 2 dni],               

   23.12.2021 – 31.12. (01.01.2023) – Zimowa przerwa świąteczna, 6.01.2023 – Trzech Króli (pt),

   do 9.01.2023 (pon.) – Wystawienie ocen  śródrocznych (poza klasami maturalnymi), 

   12.01.2023 (czw.) - Rada Pedag. zatwierdzająca wyniki I półr. Omówienie sytuacji dydakt-wycho-wawczej w klasach, (zakończenie zajęć w I półr, za wyjątkiem klas maturalnych–14.01.2023) 

   17.01.2023 (wt.) -  Okresowe zebranie wychowawców z rodzicami,

   21.01.2023 (sob.) – Studniówka,

   24 stycznia – 6 lutego 2023 (pon. - niedz.) – Ferie zimowe, 

   09.02.2023 (czw.) – Rada Pedagogiczna (sprawozdanie z nadzoru), 

   luty/marzec 2023 -  Rada pedagogiczna szkoleniowa, 

   do 5.04.2023 (śr.) – Wystawienie ocen przewidywanych w klasach maturalnych, 

   13.04.2023 (czw.) – Zebranie z rodzicami,  

   06.04. - 11.04.2023  (czw.-wt.) – Wiosenna przerwa świąteczna, 

   21.04.2023 (pt.) – Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych, 

   25.04.2023 (wt.) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych (omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach), 

   28.04.2023 (pt.) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych, 

   do 19.05.2023 (pt.) - Złożenie wniosków do vice dyr. o zmianę progr. nauczania i podręczników, 

   02.06.2023 (pt.) – Wystawienie ocen przewidywanych, 

   06.06.2023 (wt.) – Zebranie z rodzicami, 

   16.06.2023 (pt.) – Wystawienie ocen końcoworocznych, 

   20.06.2023 (wt.) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna, 

   23.06.2023 (pt.) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

   ok. 15.08.2023 – Rada Pedagogiczna – dot. zaopiniowania arkusza org. szkoły, 

   25.08.2023 (pt.) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • zsziownidzicy@interia.pl
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica Poland
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 5961