• 31.08.2021 (wt) – Spotkanie rodziców klas: 1-2 LOW z opiekunem – sprawy organizacyjne,

   01.09.2021 (śr) – Rozpoczęcie roku szkolnego, 

   09.09.2021  (czw) – Zebranie z rodzicami (informacja o szczepieniach, wybór rad klasowych, prawo szkolne, plany wychowawcze, ubezpieczenia, informacja o egzaminach, dziennik Librus),

   14.09.2021 (wt) – Rada Pedagogiczna (plan nadzoru, inf. o egz. maturalnym i zawodowym), 

   28.09.2021 (wt) –Rada Pedagogiczna (progr. doradztwa zawod., progr. wychow-profilaktyczny),

   30.09.2021 (czw) - Zebranie przedstawicieli RR Szkoły z dyrektorem, 

   14.10.2021 (czw) -  Dzień Edukacji Narodowej, 

   23.10.2021 (sb) – Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,

   19.11.2021 (pt) – Wystawienie w klasach IV Technikum ocen przewidywanych z przedmiotów kończących się w I półroczu, 

   25.11.2021 (czw) -  Zebranie z rodzicami (śródroczne),  

   do 03.12.2021 (pt) – Wystawienie ocen półrocznych dla klas maturalnych (technikum i LO), 

   07.12.2021 (wt– Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki w klasach maturalnych (technikum i LO), analiza egzaminów zewnętrznych,  

   10.12.2021 (pt) – Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych [15 tyg bez 3 dni],                 

   23.12.2021 – 31.12. (02.01.2022) – Zimowa przerwa świąteczna, 6.01.2022 – Trzech Króli (cw),

   do 10.01.2022 (pn) – Wystawienie ocen  śródrocznych (poza klasami maturalnymi), 

   13.01.2022 (czw) - Rada Pedag. zatwierdzająca wyniki I półr. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach, (zakończenie zajęć w I półr, za wyjątkiem klas maturalnych–14.01.2021) 

   18.01.2022 (wt) -  Okresowe zebranie wychowawców z rodzicami,

   21.01.2022 (pt) - Święto Szkoły,

   22.01.2022 (sb) – Studniówka,

   24 stycznia – 6 lutego 2022 (pn - nd) – Ferie zimowe, 

   10.02.2021 (cw) – Rada Pedagogiczna (sprawozdanie z nadzoru), 

   luty/marzec 2021 -  Rada pedagogiczna szkoleniowa, 

   do 8.04.2022 (pt) – Wystawienie ocen przewidywanych w klasach maturalnych, 

   12.04.2022 (wt) – Zebranie z rodzicami,  

   14.04. - 19.04.2022  (cw-wt) – Wiosenna przerwa świąteczna, 

   22.04.2022 (pt) – Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych, 

   26.04.2022 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych (omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej 
   w klasach),
    

   29.04.2022 (pt) – Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych, 

   do 21.05.2021 (pt) - Złożenie wniosków do vice dyr. o zmianę progr. nauczania i podręczników, 

   03.06.2022 (pt) – Wystawienie ocen przewidywanych, 

   07.06.2022 (wt) – Zebranie z rodzicami, 

   15.06.2022 r) – Wystawienie ocen końcoworocznych, 

   21.06.2022 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna, 

   24.06.2022 (pt) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

   ok. 15.08.2022 – Rada Pedagogiczna – dot. zaopiniowania arkusza org. szkoły, 

   25.08.2022 (czw) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • zsziownidzicy@interia.pl
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica 12-100 Nidzica Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 4984