• 01.09.2020 (wt) – Rozpoczęcie roku szkolnego, 

   14.09.2020 (pn) – Rada Pedagogiczna, 

   24.09.2020  (cw) – Zebranie z rodzicami (wybór rad klasowych, przedstawiciela do rady rodziców szkoły, prawo szkolne , ubezpieczenia, informacja o egzaminach, dziennik elektroniczny), z wyjątkiem klasy 2 LOW – zebranie -16.09. (śr), 

   24.09. 2020 (cw) - Zebranie przedstawicieli RR Szkoły z dyrektorem, org.studniówki, 

   14.10.2020 (śr) -  Dzień Edukacji Narodowej, 

   10.11.2020 (wt) – Wystawienie w klasach IV Technikum ocen przewidywanych z przedmiotów kończących się w I półroczu, 

   12.11.2020 (cw) -  Zebranie z rodzicami (śródroczne),  

   do 04.12.2020 (pt) – Wystawienie ocen półrocznych dla klas maturalnych (technikum i LO) 

   08.12.2020 (wt– Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki dla klas maturalnych (technikum i  LO), analiza egzaminów zewnętrznych;  

   11.12.2020 (pt) – Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych                       

   23.12.2020 – 31.12. (03.01.2021) – Zimowa przerwa świąteczna, 

   4 – 17 stycznia 2021 (25.01-7.02.2021(pn - nd) – Ferie zimowe, 

   19.01.2021 (wt) – Wystawienie ocen  śródrocznych (poza klasami maturalnymi), 

   22.01.2021 (pt) -  Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki I półrocza (zakończenie zajęć  w I półroczu, za wyjątkiem klas maturalnych). Omówienie sytuacji  dydaktyczno–wychowawczej w klasach, 

   26.01.2021 (wt) -  Okresowe zebranie wychowawców z rodzicami, 

   8.02. – 5.03.2021 - Praktyka zawodowa (Teg, 3 Tig), 

   11.02.2021 (cw) –  Rada Pedagogiczna ( nadzór - sprawozdanie), 

   luty/marzec 2021 -  Rada pedagogiczna szkoleniowa, 

   8.03. – 2.04.2021 – Praktyka zawodowa (Tig, 2 TSg), 

   do 9.04.2021 (pt) – Wystawienie ocen przewidywanych w klasach maturalnych, 

   13.04.2021 (wt) – Zebranie z rodzicami,  

   01.04. - 6.04.2021  (cw-wt) – Wiosenna przerwa świąteczna, 

   23.04.2021 (pt) – Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych, 

   27.04.2021 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych (omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach), 

   30.04.2021 (pt) – Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych, 

   26.04 - 21.05.2021(pn - pt) Praktyka zawodowa (dot.: 3 TE, 3 TS, 3 TB), 

   do 21.05.2021 (pt)-Złożenie wniosków do vice dyr. o zmianę programów nauczania i podręczników, 

   04.06.2021 (pt) – Wystawienie ocen przewidywanych, 

   08.06.2021 (wt) – Zebranie z rodzicami, 

   18.06.2021 (pt) – Wystawienie ocen końcoworocznych, 

   22.06.2021 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna, 

   25.06.2021 (pt) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

   ok. 20.08.2021 – Rada Pedagogiczna, 

   25.08.2021 (śr) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna. Sprawozdanie z nadzoru pedagog.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
   • zsziownidzicy@interia.pl
   • Tel.: 506 046 048, tel./fax : 89 625 23 66;
   • ul. Jagiełły 3 13-100 Nidzica
   • Tel.: 89 625 21 24,
   • Tel.: 89 625 24 65
   • Tel.: 89 625 57 69
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • liczba odwiedzin: 489